onsdag 2 juni 2010

Tillgänglighet är att tänka efter - före!

Idag genomförde Kommunala Handikapprådet, tillsammans med ett antal fastighetsägare i kommunen, en tillgänglighetsvandring i centrala Markaryd. Syftet var naturligtvis att inventera enkelt avhjälpta hinder och i förlängningen föreslå åtgärder för att bygga bort dem.

Vi dokumenterade och fotograferade och kunde ganska snart konstatera att det fortfarande finns mycket att göra för att skapa en tillgänglig miljö. Själv provade jag på att åka/köra rullstol och konstaterade att gatsten, som jag i vanliga fall tycker är en fin beläggning, inte är den mest funktionella för den som är rullstolsburen. Små kanter blev oöverstigliga hinder, åtminstone om man själv skulle ta sig över dem utan livet som insats.

Tänk, vad mycket som blir enklare om man gör rätt från början. Egentligen handlar mycket om att tänka efter – före. Det som är bra för den som är funktionshindrad, är också bra för äldre människor och barnfamiljer med barnvagn. Och vem av oss kan garantera att vi själva slipper drabbas av sjukdom, stroke eller olycka som drastiskt kan förändra tillvaron?

Jag är glad att vi har ett så fantastiskt handikappråd i Markaryds kommun och som ordförande i detsamma är det inspirerande att medlemmarna, inte minst från handikapporganisationerna, är så på hugget. Under de snart åtta år jag varit KS-ordförande har vi årligen avsatt medel för att göra våra kommunala och offentliga lokaler tillgängliga. Små steg som har gett resultat.

Men nu måste vi hjälpas åt att ändra attityderna. Det är dags för både offentliga och privata aktörer att sätta av resurser för att bygga ett samhälle som ska vara så tillgängligt för så många som möjligt! Precis som så mycket annat handlar det om vilja, ledarskap och en medveten strategi att tänka efter – före!
.
Läs mer: SR Kronoberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar