onsdag 9 juni 2010

Nu bygger vi ny skola i Markaryd!

Det är med jätteroligt att konstatera att allt är klart för att påbörja byggnationen av en ny skola i Markaryd! Kommunstyrelsen beslöt igår i full enighet att påbörja upphandlingen med målet att en ny skolbyggnad för c:a 140 elever på 1.000 m² ska stå klar till höstterminen 2011.

Arbetet med projektet ”Framtidens skola” har pågått i drygt fem år med stor delaktighet från personal, elever, föräldrar och politiker. I projektet har gjorts en total genomgång av behovet av lokaler, elevutveckling och organisation sett i ett mångårigt perspektiv för samtliga skolor i kommunen. Nybyggnationen av Höjdenskolan är ett delprojekt och utgör etapp 1 i ett arbete som kommer att fortsätta under flera år framåt.

Vi kommer att fortsätta satsningarna på en bra och attraktiv skola i kommunen. Det pedagogiska innehållet och elevernas resultat är det som är mest angeläget, men för att lyckas i detta arbete behövs ändamålsenliga lokaler som svarar mot dagens och morgondagens pedagogik.

Den första byggnationen beräknas kosta 22 miljoner kronor och till detta kommer ytterligare 1,1 miljoner för inredning och utrustning.

Kommunen finansierar hela bygget helt med egna medel och vi avser att genomföra byggnationen som en totalentreprenad. Vi har lagt särskild vikt på lokalernas utformning, miljö och kostnader ur hela byggnadens funktionstid.

Entreprenaden beräknas vara påbörjad i oktober 2010 och ska stå klar vid halvårsskiftet juni/juli 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar