torsdag 24 juni 2010

Smålänningen - inte intresserad av sanningen?

Man kan konstatera att vår lokaltidning Smålänningen inte är ett dugg intresserad av att spegla sanningen i frågan om Bolmentunneln. Trots att man med dokument och fakta vet vad som är sant och rätt, tillåts Sydvattens VD på en helsida(!) igår framföra rena lögner utan att kommunen får skuggan en chans att bemöta dessa. Syftet är solklart; kommunen, och ytterst jag som kommunstyrelsens ordförande, ska misskrediteras. Själv tror jag på ärlighet och hederlighet, egenskaper som Smålänningen visar att man fullständigt saknar.

Detta är ett mycket tvivelaktigt agerande ur demokratisk synpunkt. När Smålänningen inte ens försöker att hålla sig till de pressetiska reglerna vad gäller objektivitet, saklighet, möjlighet att bemöta påståenden mm har man förlorat all form av trovärdighet.

Vid gårdagens kommunfullmäktige redovisade flera ledamöter från såväl opposition som majoritet sin syn på Smålänningens rapportering. Flera använde ord som ”Smålänningen redovisar rena lögner”. Trots att den berörda skribenten var på plats, finns inget tillrättaläggande, ingen självkritik och ingen som helst redovisning av dessa fakta i dagens tidning. Detta styrker min, och många andras uppfattning, att Smålänningen har en helt annan agenda – att vara ett organ för att sprida uppenbara felaktigheter i den här frågan och för att misskreditera mig och andra politiker. Ytterst är detta ett allvarligt angrepp på demokratin!

Vi har under flera år fört den här diskussionen med tidningens ledning och ständigt fått löften om förbättringar och ett professionellt agerande. Med artiklarna igår och idag har ledningen visat att man inte är mer trovärdig än de lögner som förs fram i artikeln. Agerandet är så uselt att det inte ens förtjänar en dementi.

4 kommentarer:

 1. Arg markägare24 juni 2010 16:52

  Om inte du och Markaryds kommun hade agerat i de här frågorna hade vi som äger mark i området fått ännu större bekymmer. Det är skamligt att Smålänningen låter Sydvatten ljuga öppet i artikeln.

  SvaraRadera
 2. Den där tidningen hör väl till samma koncern som har hand om monopolmedia i Jönköpings län. Inte är man så noga med sanning eller verklighetsbeskrivning här heller!!

  Också Smålänning

  SvaraRadera
 3. Hela reportaget går ju ut på att ni använt skattepengar till konsulter och jurister utan anledning. Normalt tänkande människor reflekterar nog över skälen till att kommunen tvingats till detta. Att kommunen överklagar kan ju knappast bero på att Sydvatten och länsstyrelsen varit särskilt tillmötesgående.

  SvaraRadera
 4. Nej, det kan man knappast säga att de varit.

  1) Sydvatten överklagade våra detaljplaner och länsstyrelsen upphäve dem. Detta trots att kommunen föreslagit vattenskyddsområde, omfattande planbestämmelser, täta diken, tät asfalt samt en mängd andra åtgärder för att förhindra en negativ påverkan på tunneln.

  2) Ändå drar sig Sydvattens VD inte det minsta för att säga att det är just detta som Sydvatten föreslagit. För det första är det ren och skär lögn. Men om han nu fått som han ville med skyddet kan man ju fråga sig varför Sydvatten ändå överklagade våra detaljplaner inkluderande alla dessa skyddsåtgärder.

  3) Anklagelsen att jag skulle tagit mig in på en arbetsplats är fullständigt lögnaktiga. Däremot har jag fått bilder från besökare och entreprenörer som varit nere i tunneln och som förvånats över Sydvattens hantering av petroleumprodukter, fordon, farliga ämnen och annat i själva tunneln.

  4) Den enda plats jag besökt är ventilationsschaktet utmed Tannsjövägen där dieselaggregatet stod intill schaktet 5 m från allmän väg utan att vara inhägnat eller skyltat.

  5) Av någon anledning tog man bort denna dieseltank omedelbart efter vår anmälan om miljöfarlig verksamhet.

  6) Det är inte mitt fel att Miljödomstolen konstaterat att Sydvatten saknar tillstånd att leda bort omfattande mängder grundvatten. Borde inte Sydvattens VD vara ansvarig för att se till att man har vederbörliga tillstånd?

  7) Sydvatten har agerat hårt för att skydda sin undermåliga anläggning genom ett 2.000 meter brett riksintresse. Nu blev det 30 meter. Dessutom kommer kommunen och länsstyrelsen att med stöd av riksintresset kunna ställa krav på Sydvatten att göra sin anläggning säker. Det kommer att kosta en del pengar, så jag kan förstå varför jag inte är populär i bolagets ögon.

  För min del trodde jag nog att Smålänningen ägnade sig åt granskande journalistik. Ser man bara som sin uppgift att förmedla olika parters argument är situationen ännu värre än jag befarat.

  SvaraRadera