lördag 9 december 2017

"Varför går inte tåget?" Kraftfullt upprop från 120 företagare till ansvariga politiker i Laholm och Halmstad
I två stora annonser idag i Laholms Tidning och Hallandsposten, undertecknade av ca 120 företag i Markaryds och Hässleholms kommuner, ställs frågan till kommunalråden i Laholm och Halmstad; ”Varför går inte tåget?”. Det här något annorlunda greppet i form av ett öppet brev får väl anses som ett utryck för den stora frustration som företagen känner vad gäller Hallands uppenbara ovilja att få igång persontågtrafiken mellan Markaryd och Halmstad i närtid.

Och frustrationen är stor. När det nu visar sig att det är fullt möjligt att i princip omgående starta varannantimmestrafik, svarar Region Halland att man vill köra tåg varje timme. Samtidigt är man väl medveten om att trafikstarten i så fall skjuts på en obestämd framtid.

I den upphandling av Öresundstågtrafiken man nu arbetar med vill inte Region Halland ens få in en skrivning om ”en eventuell option på Öresundstågtrafik” på Markarydsbanan. Detta är bekräftat från mycket säkra källor i både Skåne och Kronoberg. När jag påtalar detta för Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i Halland, på hans Facebook-sida raderar han först alla mina inlägg och avslutar sedan med att blocka mig som följare av hans sida. Det är också ett sätt att undanhålla hallänningarna fakta i ärendet, något som han och flera politiker och tjänstemän på Region Halland lyckats väl med så här långt.

Enligt Fredrik Bärthel, Trafikverkets projektledare för den pågående ÅVS:en för Markarydsbanan, är det fullt möjligt att köra persontåg varannan timme mellan Markaryd och Halmstad i princip omgående. Samma resultat kommer Mats Améen, Trivector, fram till i en studie som gjorts på uppdrag av nätverksgruppen Pågatåg Nordost. När detta står klart för hallänningarna blir beskedet att man inte vill köra varannan timme, utan varje timme.

Skåne, Blekinge och Kronoberg vill inledningsvis starta upp trafiken med avgångar varannan timme. Halland vill det inte. Så de 120 företagens frågor till kommunalråden i Laholm och Halmstad är ytterst berättigad;

VARFÖR…
…vill ni inte omgående starta upp tågtrafiken på Markarydsbanan med avgångar varannan timme, trots att det är möjligt redan idag utan mötesspår i Knäred?
…vill ni inte successivt bygga ut antalet turer med stopp i Knäred och Veinge?
…vill ni vänta på att ett mötesspår ska byggas, något som kommer att försena tågtrafiken på banan i flera år?
…ska resenärerna tvingas åka omvägen via Lund, vilket förlänger restiden med 1-2 timmar, i stället för att låta dem åka tåg varannan timme den kortare vägen via Markarydsbanan? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar