lördag 30 december 2017

Markaryd - Sveriges näst mest solida kommun över tid!
Arena för tillväxt och Sweco ger varje år ut publikationen Sveriges nya geografi och i 2017 års utgåva lyfter man bland annat fram kommunernas soliditet. Vid en jämförelse av årsgenomsnittet de senaste fem åren placerar sig Markaryds kommun som Sveriges näst mest solida kommun över tid!

Soliditeten är ett vanligt mått på långsiktig betalningsförmåga som mäter hur stor andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital. En hög soliditet innebär att belåningsgraden är låg. På lång sikt är en god soliditet däremot viktig för att kostnader inte ska vältras över på och äventyra kommande generationers välfärd.

Det intressanta är att den höga soliditeten sammanfaller med den period under vilken Markaryds kommun investerat som mest. Under de här åren har kommunen bland annat investerat i nya och renoverade skolbyggnader i Markaryd och Strömsnäsbruk, en ny idrottshall, ombyggnader av köken på Ekliden och Markaryds skola, IT-investeringar, energieffektiviseringar, nya industriområden, VA-anläggningar, upprustning av Strömsnäsbadet, ny bowlinghall, sluttäckningen av deponin på Alandsköp och mycket, mycket mera.

Trots en osedvanligt hög investeringsvolym har kommunen en soliditet i Sverigetopp. Det visar att Markaryds kommun har klarat av att finansiera stora delar av dessa investeringar med eget kapital och utan att behöva låna upp pengar. Kostnaderna för de satsningar vi gjort och gör är således inget vi skjuter på kommande generationer.Även 2017 kommer att bli ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt bra år. Uppföljningen i december visar på ett förväntat resultat som ger möjlighet till vissa avsättningar för framtiden. Dessutom är hela kommunens upparbetade pensionsskuld täckt till hela 105 % (nov 2017). 

"Den förda politiken har följaktligen stor betydelse", konstaterar Arena för tillväxt. Jag säger inte emot.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar