onsdag 6 september 2017

Personlig och gripande föreläsning av Mattias Sunneborn

Intresset var stort när friidrottaren och ambassadören för Suicide Zero, Mattias Sunneborn, gästade Markaryd och Kulturhuset idag. Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) i Markaryd stod som arrangör och syftet var bland annat att sätta fokus på psykisk ohälsa och självmordsprevention. En föreläsning i tiden, inte minst med tanke på problematiken som uppmärksammas på söndag då den internationella suicidpreventiva dagen manifesteras på olika håll.

Mattias berättade om sin karriär och hur han blev en av världens bästa friidrottare. Samtidigt vävde han in en mycket personlig och ödmjuk ton i sin berättelse. När han var 15 år gammal och precis färdig att börja på friidrottsgymnasiet i Växjö tog hans pappa sitt liv, något som självklart kom att prägla hans fortsatta liv. Under många år förnekade han händelsen och berättade att hans pappa dött i en hjärtinfarkt.

Det var först i samband med TV-programmet "Mästarnas Mästare" för ett par år sedan som han avslöjade hur det egentligen förhöll sig. Händelsen och erfarenheterna till följd av densamma gjorde att Mattias nu engagerat sig i den ideella organisationen Suicide Zero, som arbetar för att minska självmorden.

Problemet är långt större än många tror. Enligt den nationella folkhälsostatistiken 2016 uppgav 3 % av befolkningen i åldern 16-64 år att man under de senaste 12 månaderna haft suicidtankar. Hela 49 % av dessa var under 30 år.

Att förebygga psykisk ohälsa är ett område som Alliansen i Markaryd också prioriterat genom att skjuta till ökade resurser och igår presenterade skolan och socialtjänsten hur man tillsammans utvecklat sina samverkansformer på ett sätt som jag tycker verkar mycket förhoppningsfullt.

För det här är en angelägen fråga! Om någon i publiken i Kulturhuset i eftermiddag gick dit med en annan uppfattning var det inte svårt att tänka om när man lyssnade till Mattias Sunneborn och hans erfarenheter. 

En berättelse som berikade mig och säkert många fler!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar