torsdag 14 september 2017

KD arbetar för fastighetsnära insamling av hushållsavfall och förpackningar i MarkarydDet ska vara lätt att göra rätt! Vi är ganska duktiga på att källsortera i Markaryds kommun, men vi kan bli bättre. Ju närmare hushållen återvinningen finns, desto bättre blir vi på att källsortera. Det är därför jag arbetar för att införa fastighetsnära insamling av hushållsavfall och förpackningar i Markaryds kommun och nu har vi kommit en bit på väg. När vårt nuvarande avtal om att förbränna hushållsavfallet går ut om drygt ett år, vill jag att vi ska ha kommit så långt att vi kan gå över till fastighetsnära insamling (FNI) i flerfackskärl.

Tillsammans med fyra andra kommuner i länet utreder vi möjligheten av att starta ett gemensamt renhållningsbolag och en övergång till FNI. Utredningen kommer att vara klar under hösten och i början av nästa år bör det vara möjligt att ta ett beslut i kommunfullmäktige om att byta insamlingssystem. En övergång till fyrfackskärl innebär att insamling kan ske i åtta fraktioner (restavfall, matavfall, färgat och ofärgat glas, pappers-, metall- och plastförpackningar samt tidningar) i kärl på den egna fastigheten.

Erfarenheterna från de kommuner som gått över till fastighetsnära insamling är mycket goda. Återvinningsgraden har ökat väsentligt och man sorterar helt enkelt mer. Men även transporterna minskar genom att man slipper köra bil till insamlingsstationerna eller återvinningscentralen. FNI gynnar helt enkelt vår miljö. I den andra vågskålen ligger att det kommer att bli något högre renhållningsavgift för den som väljer att sortera fastighetsnära, men jag bedömer att nyttan, den ökade servicegraden och miljövinsten kommer att väga tyngre än en något högre taxa. Allt detta kommer att belysas i den nu pågående utredningen.

Förhoppningsvis kommer Markaryds kommun, kanske redan från år 2019, att ha gått över till ett fastighetsnära insamlingssystem och tagit ännu ett steg framåt i det miljöarbete som vi nu sätter ett stort fokus på!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar