tisdag 22 augusti 2017

Miljöarbetet fortsätter - Nya laddstationer på plats


Det är både roligt och positivt att ta del av hur miljöarbetet i Markaryds kommun fortskrider. Alliansen (KD, M och C) har i årets budget gett ett tydligt uppdrag att fokusera på miljöarbetet och som en del i detta arbete pekat ut elbilar och laddstationer som ett prioriterat område.

I dagarna har kommunen installerar sex stycken nya laddstationer med dubbeluttag, vilket innebär att totalt 12 st fordon kan laddas samtidigt. Dessa stationer är uppsatta i anslutning till sex kommunala verksamheter i Strömsnäsbruk respektive Markaryd och är avsedda i första hand för de elbilar som kommunen har för avsikt att handla upp, men även för kommuninvånare och besökare.

Idag har vi dessutom beslutat att sätta upp ytterligare fyra publika dubbelladdare, varav tre kommer att placeras i Markaryd och en i Strömsnäsbruk. Förhoppningen är att de ska kunna nyttjas av kommuninvånare och besökare. Totalt kommer det således att vara möjligt att ladda 20 elbilar samtidigt via de kommunala laddstolparna innan året är slut. 

Markaryds kommun har fått ett investeringsbidrag som täcker nästan halva kostnaden för samtliga laddstationer. Utöver de laddstationer som kommunen nu satt upp, finns ytterligare ett antal laddstationer i anslutning till några av våra företag.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar