söndag 17 september 2017

Partipolitiken segrade i kyrkovalet
Sedan snart 20 år tillbaka sägs det att kyrkan är skild från staten, Ett politiskt beslut som de politiska partierna inte verkar ha förstått eller vill följa.

Eftersom kyrkan är skild från staten borde den också, enigt min uppfattning, vara avpolitiserad och utan inflytande från politiska partier. Därför har jag idag röstat på en politiskt oberoende grupp och kryssat kandidater med ett genuint kyrkligt engagemang och intresse.

De flesta tycks dock inte ha resonerat på samma sätt, utan medlemmarna i Svenska kyrkan har uppenbarligen röstat för ett ökat politiskt inflytande över den kyrka som skulle vara skild från staten. Tidigare var det regeringen som utsåg biskopar och domprostar. Nu ska det tydligen vara de politiska partierna som ska utse Svenska kyrkans högsta religiösa ledare.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna är tre politiska partier som går framåt i kyrkovalet. Samtliga tre partier har också mobiliserat för att få ett större inflytande. När nästan alla röster är räknade tycks det som om dessa tre partier får ca 55 % av rösterna till kyrkomötet.

Läs gärna vad Jakob Forssmed, vice partiledare för Kristdemokraterna, skriver om politiseringen av kyrkan i Dagen i fredags. Jag håller helt med honom och avslutar med ett citat från artikeln:

"De partier som anser att deras ideologi och partipolitiska ställningstaganden är applicerbara på kyrkan har kanske inte fullt ut förstått vad en kyrka är och vilken uppgift den har. Jag menar att detta faktum sannolikt gör dem mindre förmögna att hålla rågång mellan stat och kyrka när frestelsen dyker upp att göra kyrkan till statsmaktens lydiga redskap. Det är oroväckande."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar