torsdag 7 september 2017

En dag i Stockholm med kommunala frågor
Ett av de uppdrag jag prioriterar högt är min förtroendepost i SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Den här perioden är den tredje för mig och under den här mandatperioden sitter jag i den för kommunsektorn så viktiga Samhällsbyggnadsberedningen. Eftersom i princip alla regeringens förslag passerar SKL långt innan de når riksdagen, har man en stor möjlighet att ta del av aktuell kunskap som går att använda sig av i det vanliga kommunala arbetet. Dessutom finns en stor möjlighet att påverka det som så småningom blir regeringens förslag till riksdagen.

Idag var det första sammanträdet efter sommaren och dagordningen var diger med förslag som rör kommunernas klimatanpassning, belysning på statliga och kommunala vägar, EU-direktiv, livsmedels- och miljötillsyn, ändringar i plan- och bygglagen mm. 

Efter SKL hade jag lovat att besöka partiavdelningen i Solna stad för att försöka inspirera dem i det kommunala arbetet. Även om Solna är betydligt större än Markaryd finns det mycket i arbetssätt och attityder som man kan använda sig av oavsett om kommunen är liten eller stor.

Mellan dessa aktiviteter hann jag också med att samtala med ekonomichefen i Solna stad som gav mig några väl underbyggda synpunkter att ta med till den referensgrupp jag är med i och som har möjlighet att ge inspel till regeringens särskilde utredare av kostnadsutjämningssystemet.

Så nu är det snart dags att hoppa på nattåget söderut för att vara tillbaka i Markaryd i morgon bitti. Visst är det politiska uppdraget omväxlande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar