onsdag 5 april 2017

Det händer mycket i kommunen nu!Efter att ha avverkat kommunstyrelsens arbetsutskott i måndags och tekniska beredningen igår är det glädjande att konstatera att det händer mycket i Markaryds kommun nu. Bland mycket annat godkände vi ett avtal enligt vilket kommunen överlåter marken där gamla Shell-macken stod för byggnation av hyresrätter. Samtidigt är detaljplanen för området på väg till kommunfullmäktige. Det känns verkligen roligt att vi i och med detta går in i slutskedet av saneringen av den gamla bensinstationen och förhoppningsvis kommer det om ett år att finnas ett vackert hus med ett antal nya lägenheter på tomten.

Vi gav också miljö -och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram tre nya detaljplaner, dels för att möjliggöra utvidgade verksamheter för två av våra företag och dels en detaljplan för nya bostäder och förskola i området "Hansens backar". 

Den långsiktiga inriktningen är att avveckla förskolan vid gamla Hagaskolan, vilket möjliggör för byggnation av trygghetsbostäder och anpassade boenden för äldre i vårt mest centrala kvarter. Detta löser i så fall alla önskemål om att även bevara Gula Huset på sin nuvarande plats. I den detaljplan som också är på väg till kommunfullmäktige ger vi bevarandestatus inte bara för Hagaskolans byggnad, utan även för Gula Huset.

Det förslag som vi nu kommer att utveckla är väl förankrat. Jag presenterade detta vid det senaste samrådsmötet med Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor, där bl a SPF, PRO och DHR är representerade, och brukarorganisationerna gav verkligen tummen upp för förslaget! Någon uttryckte att ett så här gediget analysarbete hade vi inte förväntat oss.

Egentligen speglar detta ganska väl min filosofi som lokalpolitiker, nämligen att prestigelöst lyssna, samtala, analysera och först därefter lägga förslag. Det tror jag också att många har märkt under mina år som ytterst ansvarig för politiken i Markaryd. Det arbetssättet kommer jag fortsätta att tillämpa även framöver.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar