lördag 8 april 2017

När orden tar slut...


Besökte ikväll platsen för terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. Även om det var ganska sent var det många människor ute för att uttrycka sitt deltagande, tända ett ljus eller lägga ner en blomma. Tystnaden och respekten var slående på denna plats, mitt i Stockholms hjärta, som annars brukar sjuda av liv och rörelse.

Det finns inga ord som räcker till för att uttrycka den bestörtning och sorg man känner. Samtidigt visar så många människor en värdighet i sitt deltagande med dem som drabbats på ett sätt som sprider värme, samhörighet och hopp.

Det mål som terroristerna haft har visat sig vara raserat i grunden. Deras agerande bara stärker vår vilja att ta vara på de goda värderingar vårt samhälle bygger på. Den förmåga att resa sig och sluta sig samman som poliser, räddningstjänst, vårdpersonal och alla människor i Stockholm visade efter dådet kan fanatiker och extremister aldrig rå på.

Det visar att ljuset alltid övervinner mörkret! Det visar att det goda alltid övervinner det onda! Det inger hopp!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar