fredag 21 april 2017

Invigning av "Perrongen"

Efter flera års planering och byggnation var det idag dags för invigningen av det nya stationshuset och Restaurang Perrongen i Markaryd. Klockan 18.00 slogs dörrarna upp och lokalerna fylldes snabbt av alla som ville vara med på invigningen och önska lycka till.För egen del hade jag fått hedersuppdraget att, tillsammans med kyrkoherde Håkan Persson, få inviga och överlämna huset till Olivia Fritiofsson som kommer att ansvara för verksamheterna.
I mitt inledningstal erinrade jag om stationshuset som mötesplatsen mitt i byn varifrån människor åkte från eller till olika delar av världen och där man samlades för att träffas, mötas men även ta avsked. Helt enkelt en samlingsplats för alla!

Det är också min förhoppning att den nya stationen ska få fungera som en sådan mötesplats för människor i Markaryds kommun och för alla dem som kommer hit.

Som ett minne från invigningen överlämnade jag också ett ånglok med tillhörande passagerarvagn i trä, tillverkat av BRIO någon gång på 1950-talet. En station ska naturligtvis också ha ett eget tåg!
Förutom att klippa bandet och önska ägarna lycka till uttryckte jag även min och kommunens stora uppskattning till Christel och Staffan Fritiofsson som nu fullbordat sin familjevision om att göra det gamla, nergångna stationshuset till en mötesplats, som förutom en förstklassig restaurang även kommer att inrymma butik och turistbyrå.


När jag för ett par år sedan fick idén presenterad för mig var det inte svårt att "gå igång" på den. Resultatet har blivit över förväntan! Idag står en helt ny byggnad på plats, exteriört byggd i stort sett på samma sätt som den ursprungliga stationsbyggnaden. Tanken var först att renovera den gamla byggnaden, men när man påbörjade renoveringsarbetet visade det sig snart att fundament och bärande delar var totalt murkna och upprostade. Därför blev det en ny byggnad, helt i den gamla stilen.
I ett gemensamt projekt under namnet c/o Markaryd bedriver vi nu ett destinationsbolag som, utöver turistbyrån, ska arbeta för att marknadsföra Markaryds kommun och allt vad vi har att erbjuda i form av aktiviteter, arrangemang, näringsliv och handel. Ett sådant marknadsföringsprojekt hade kommunen inte kunnat genomföra på egen hand, men med det här upplägget blir kommunen, tillsammans med näringsliv, handel och andra intressenter samverkande aktörer i ett större projekt. Till skillnad från många andra kommuner har vi också hanterat detta utifrån gällande lagstiftning, genom att handla upp vår del enligt LOU.


Med det nya stationshuset och Restaurang Perrongen har Markaryds kommun fått ännu ett näringsställe och en ny mötesplats. Ett stort tack till familjen Fritiofsson som förverkligat sin vision och ett lika stort lycka till med verksamheterna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar