tisdag 28 mars 2017

Fiberutbyggnaden i Markaryd ökade mest i hela landet under 2016!
Post- och Telestyrelsens (PTS) statistik för 2016 är nu offentlig och det är med glädje man kan konstatera att Markaryds kommun var den kommun som ökade mest i hela Sverige under 2016 vad gäller tillgång till bredband över 100 Mbit/s. När statistiken upprättades i oktober 2016 var täckningen nästan 50 %, en ökning med nästan 30 %-enheter på mindre än ett år!

Anledningen är, som många vet, att det är Telia med sin nätägare Skanova som byggt, äger och förvaltar detta öppna nät i kommunens fyra tätorter. Byggnationen fortsatte under hösten, så ökningen 2016 är faktiskt något större än PTS siffror.

Lika glädjande är att tre av de fyra fiberföreningarna erhållit stöd och nu bygger ut på landsbygden för fullt. Detta innebär att ökningen kommer att fortsätta under 2017, då en betydande del av hela kommunen kommer att ha tillgång till fiber. Fiberföreningarna har gjort ett fantastiskt förarbete och har tillsammans tilldelats drygt 40 miljoner kronor i stödpengar av Länsstyrelsen. 

Markaryds kommun har som målsättning att 98 % av hushållen och företagen ska ha möjlighet till bredbandsanslutning med hastighet av minst 100 Mbit/s och att minst 80 % har valt att ansluta sig till år 2020. Med den takt som utbyggnaden nu sker verkar det som om dessa mål kommer att vara infriade om högst fyra år.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar