onsdag 26 april 2017

Dags för nytt statligt uppdrag

Då har det blivit offentligt att jag har fått förtroendet och utsetts att ingå i den parlamentariska referensgrupp som är knuten till översynen av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting.

Ekonomisk utjämning mellan kommuner har funnits i Sverige i etthundra år. Kostnadsutjämningen som den nu ser ut fick sin grundläggande form för tjugo år sedan och dagens kostnadsutjämning gäller sedan några år. Den gången var jag för övrigt ordförande i den parlamentariska kommitté som under 2008-2011 utredde och lade ett helt enigt förslag till den utjämning som gäller idag, ett förslag som Riksdagen genomfört i princip i sin helhet.

Det ska bli intressant att än en gång få vara med i en statlig utredning. Den kommunala kostnadsutjämningen påverkar ekonomin i alla landets kommuner och regioner, varför det är otroligt värdefullt att kunna bidra med kommunala erfarenheter.

Det är viktigt att utjämningen går i takt med samhällsutvecklingen. Kommunernas förhållanden ändras hela tiden och vad som ska vara föremål för kostnadsutjämning och hur det ska gå till måste följa med denna utveckling.

Enligt regeringens direktiv ska utredningen, som leds av landshövding Håkan Sörman, lämna sitt förslag senast den 1 juni 2018. För min del blir detta den fjärde statliga utredning som jag får förmånen att medverka i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar