fredag 10 mars 2017

Vi vill starta ännu en familjecentral i Markaryds kommun


Alliansen i Markaryd föreslår i ett av sina direktiv inför nästa års budget att en familjecentral ska startas upp i Strömsnäsbruk. För fem år sedan startade vi en familjecentral i Markaryd, vilken blivit en framgång. Familjecentralen är en mötesplats där man som förälder kan knyta sociala kontakter och utbyta erfarenheter.

På familjecentralen samverkar kommunen och regionen och man erbjuder bland annat öppen förskola, barnhälsovård, barnmorskemottagning, familjebehandling mm. Fokus ligger på att främja barnens hälsa. trygghet och utveckling samt att stödja föräldrarna. Med andra ord; väl investerade resurser för att stärka familjen!

Nu vill vi ta nästa steg och erbjuda detta även till föräldrarna i Strömsnäsbruk med omnejd. Behovet finns och vi bedömer att det finns goda förutsättningar att starta detta gemensamt tillsammans med Region Kronoberg. Därför ger nu Alliansen direktiv i det budgetarbete som nu påbörjas att arbeta in den här satsningen så snart som möjligt.

I dagens Smålänningen skriver bland annat våra kristdemokratiska ordförande i socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden om den här satsningen:


Familjecentralen viktig

Alliansen i Markaryd anser att politikens uppgift är att stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera som en positiv gemenskap. Den visionen ger mervärde till familjemedlemmar i stort och därmed för samhället i sin helhet. Vår familjepolitik syftar till att stödja familjerna och ge redskap - när så behövs - för att självständigt kunna ta ansvar och visa förvaltarskap över den viktiga gemenskap som familjen är ett uttryck för. 


En god familjegemenskap behövs för att människor ska kunna växa och må bra. 
Om inte familjen fungerar som en trygg bas, fungerar inte heller samhället. 

Ett flertal familjer har valt att bosätta sig i Markaryds kommun på kort tid. Merparten av våra nya medborgare har flytt från länder där otryggheten varit stor. Det är därför av stor vikt att stärka våra gemenskaper och sammanhang på ett sätt som möjliggör integrationen, både för barn och vuxna. 

Familjecentralen Lönnen i Markaryd har nyligen firat sin 5-årsdag. Lönnen är en framgångsrik verksamhet som bygger på ett samarbete mellan Markaryds kommun och Region Kronoberg. Verksamheten erbjuder alltifrån barnhälsovård, barnmorskemottagning, ungdomsmottagning och familjebehandling, till social rådgivning, föräldrastöd och öppen förskola. Medborgare från både norr och söder är självklart redan idag välkomna till verksamheten. 

Samtidigt vill vi i Alliansen att tillgängligheten till familjecentral för individer bosatta i Strömsnäsbruk ska bli betydligt bättre. Därför anser vi att möjligheten till att starta upp en familjecentral i Strömsnäsbruk ska utredas.

Familjecentralens vision är att vara en mötesplats där man kan utbyta erfarenheter och knyta sociala kontakter. Redan idag bidrar mötesplatsen till att människor möts över kulturgränser och ger varandra mycket av värde. 

Vi i Alliansen vill att visionen om likvärdig tillgång till familjecentral i hela kommunen ska bli verklighet. Tillsammans ger vi familjecentralen möjlighet att växa ytterligare och nå betydligt fler familjer!"

Malin Stadig Lundgren (KD)
Maria Svensson Lundin (KD)
Benita Jansson (C)
Carina Gunnarsson (M)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar