måndag 20 mars 2017

Trygghetsvandring i Markaryd
Sedan ett antal år tillbaka genomför vi regelbundet trygghetsvandringar i kommunen. Förra gången det begav sig vandrade vi i Strömsnäsbruk och den här gången var det Markaryds tur. Omkring 15 personer från pensionärsföreningarna, ungdomsinskottet, kommunala tjänstemän och politiker vandrade från kommunhuset, genom de centrala delarna av byn, utmed Södergårdsdammarna, förbi Markaryds skola och kvarteret Folkskolan och tillbaka till kommunhuset igen.

Allt som upplevs försämra tryggheten noterades och en uppföljning kommer nu att göras där vi diskuterar vad som kan och ska åtgärdas samt vem som ska göra det. Ibland handlar det om ett kommunalt ansvar, men inte sällan kommer det också synpunkter på det som är någon annans ansvar. 

Det sammanfattande omdömet från den senaste vandringen var dock positivt. Väldigt många saker har blivit bättre sedan förra vandringen i Markaryd och den här gången var det faktiskt inte särskilt mycket som noterades. Det visar att vi tagit de tidigare synpunkterna på allvar och åtgärdat många av dem.

Jag tycker trygghetsvandringarna är en bra metod för att gå igenom ett område och systematiskt inventera det ur trygghetssynpunkt. Fördelen är att det inkluderar dem som bor och vistas i området, människor som också har kännedom om situationen. Deras erfarenheter är naturligtvis viktiga att ta tillvara. På så sätt blir det också ett demokratiskt arbetssätt. Åtminstone om man tar synpunkterna på allvar och det gör vi i Markaryds kommun!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar