söndag 12 mars 2017

Mer stöd till föreningslivet i Markaryds kommun
Föreningslivet i Markaryds kommun är imponerande. I kommunens föreningsregister finns ca 140 olika föreningar registrerade, vilka varje vecka svarar för ett stort antal aktiviteter inom olika områden. Föreningslivets insatser för våra barn, ungdomar och äldre kan inte nog uppskattas. Personligt engagemang och ideellt arbete är för många föreningar en självklarhet och mycket tid går åt för att arbeta ihop pengar, t ex genom lotterier eller sponsring, för att bedriva sin verksamhet. Detta är något som Alliansen i Markaryd nu vill hjälpa till att förändra.

I budgetdirektiven för nästa år vill Alliansen rikta en särskild satsning till den civila sektorn. Vi anser att stödet till föreningslivet bör utökas och i större grad kopplas till aktiviteter. Vi vill också undersöka om det är möjligt att göra en särskild satsning på s k "föreningscheckar", som kan ge föreningarna ett ekonomiskt stöd för särskilda satsningar. 

Inom Leader Linné har man några år arbetat med den här typen av checkar till särskilda projekt eller mindre aktiviteter. Vår tanke är att detta borde vara lika framgångsrikt då det gäller våra föreningar. Med den här sortens "föreningscheckar" skulle man kunna få ett särskilt bidrag för att finansiera olika aktiviteter eller projekt vilket skulle kunna underlätta för genomförandet.

Av de ansökningar som kommunen får in märker vi också ett utökat behov av stöd till vissa investeringar och tanken är också att försöka utöka anslaget för att möta detta behov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar