torsdag 3 april 2014

Rasta etablerar sig i Markaryd!Vid en presskonferens idag meddelade Rasta att man ämnar etablera en stor anläggning i Ulvarydsområdet vid södra infarten i Markaryd. Etableringen sker tillsammans med Preem, som redan idag har en obemannad tankstation i området samt en fastfood-kedja. Med dagens besked går projektet, efter en lång tids förberedelser, över till en etablering.

Från kommunens sida har jag och näringslivschefen Bengt-Göran Söderlind tillsammans med Rastas VD Dan Tervaniemi arbetat enträget för att få planerna att gå i lås. Samtidigt som projektet innebär stora möjligheter, har det också funnits en rad problem att hantera på vägen. Eller att runda, som vi brukar säga.

Markaryds Industribyggnads AB kommer att uppföra anläggningen, som i sin tur kommer att hyra ut anläggningen på kommersiella villkor till Rasta. Anläggningen planeras stå färdig under försommaren 2015 och innebär ca 50-60 nya arbetstillfällen.

Förutom de nya arbetstillfällena kommer det också att innebära mer "ordning och reda" i området, eftersom det komma att kosta pengar att långtidsparkera i området, samtidigt som parkeringen kommer att vara bevakad även nattetid. Vidare kommer de "buskörningar" som idag sker inne på parkeringsplatsen, inte bli möjliga i framtiden.

Etableringen omfattar både en Rasta-restaurang och en hamburgerbar, men vilken av aktörerna på den marknaden som står för den är ännu inte offentligt. Dessutom får man en jourbutik. Utöver restaurangbygget ska det byggas en bemannad parkering för tunga fordon, där man betalar får att få stå i fred, men kan använda betalningskvittot att handla för i Rasta-restaurangen.

Därmed kommer det bli betydligt bättre ordning, snyggare och renare än vad det är idag. Nu kommer den södra entrén till Markaryd att bli betydligt snyggare och mer välkomnande.

För kommunens del är etableringen positiv också genom att den erbjuder 50-60 nya jobb i tjänstesektorn, vilket utgör ett bra komplement till det många jobb som redan idag finns i Markaryd inom tillverkningsindustri.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar