onsdag 9 april 2014

Kommunen köper gamla Shell-tomten


Efter flera års förhandlande, först med Shell och därefter med ST1, har parterna äntligen kommit överens om ett pris som innebär att kommunen kan förvärva den gamla Shell-tomten som stått öde i snart fem år. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår att godkänna det avtal som förhandlats fram, vilket innebär att kommunen förvärvar fastigheten för 150.000 kr.

Därmed kan vi förhoppningsvis få ordning på den tomt som i flera år uppfattats som en skamfläck vid den södra infarten till Markaryds tätort. Nu räcker det emellertid inte med köpeskillingen, utan kommunen kommer i ett nästa steg att riva byggnaden och sanera en mindre markförorening under densamma. Därefter hoppas vi att det i första hand ska finnas intresse av att byggas bostäder. Detta kräver dock en planändring, vilken kommer att påbörjas inom kort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar