tisdag 1 april 2014

Markaryd toppar länets "pappaindex"!Markaryds kommun ligger i topp i Kronobergs län och hamnar på plats 47 bland landets 290 kommuner i TCO:s pappaindex 2013 som är en sammanvägning av pappornas andel av samtliga uttagna föräldradagar. Spännvidden i länet är ganska stor, från Markaryd (49,5) i toppen till Växjö (41,7) i botten. TCO:s pappaindex är ett index för pappaledigheten och kan betraktas som ett av flera mått på pappors ansvarstagande för sina barn.

Markaryds kommun är sedan tidigare den kommun i landet där flest föräldrar tar ut vårdnadsbidrag för sina barn. Vid den senaste mätningen nyttjades vårdnadsbidraget av drygt 48% av samtliga barn i åldern 1-3 år någon gång under året. Sammantaget visar detta på att föräldrarna i Markaryds kommun värderar tiden med sina små barn mycket högt.

Hur föräldrarna väljer att fördela sin föräldraledighet är inget som vi politiker ska lägga oss i. Vi ska ge föräldrarna möjlighet att själv välja hur man vill fördela sina föräldradagar utifrån vad som är bäst för familjen. Kristdemokraterna är mycket tydliga på den punkten och kommer på alla nivåer att gå emot den kvoteringsiver som präglar de övriga partierna. På samma sätt vill vi erbjuda fortsatt valfrihet inom barnomsorgen; kommunal eller privat förskola, enskild förskola eller vårdnadsbidrag - det ska vara upp till föräldrarna själva att avgöra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar