fredag 8 november 2013

Samverkansdag med Linnéuniversitetet

I onsdags var det äntligen dags att genomföra den samverkansdag vi sedan länge planerat mellan Linnéuniversitetet och näringslivet i Markaryd. För tio år sedan togs en första kontakt, vilken följdes upp för fyra år sedan och nu blev det äntligen verklighet då Tillväxt Markaryd AB, kommunens näringslivsbolag, och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren stod som inbjudare till en heldag i Markaryd. En hel buss med representanter från Linnéuniversitetets olika institutioner kom redan på morgonen till Markaryd för att få en inblick i det starka näringslivet som finns i Markaryd.
 
Förmiddagen ägnades åt besök på Konecranes och Nibe, två av de mycket starka företag som finns i Markaryd. Besökarna fick en god information om företagens verksamheter, vilken följdes upp med en rundvandring i produktionen. En viktig faktor för företagen är att tillgodose kompetensförsörjningen, inte minst vad gäller rekrytering av högskole- och civilingenjörer.
 


Näringslivet i Markaryd uttryckte mycket tydligt att det är fullt möjligt att behålla produktionen i Sverige. Förutsättningen är kvalitet, kompetens och effektivitet. Ett bekymmer är att så få ungdomar idag söker till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och här måste vi gemensamt arbeta för att förändra bilden. Samma inställning uttrycktes som av en händelse i en artikel i onsdagens Dagens Industri: "Andelen studerande på tekniska linjer måste öka kraftigt."

Efter lunch fortsatte diskussionerna på Villa Ekebacken då de företrädarna för universitetet berättade om vad de olika fakulteterna med koppling till teknik, ekonomi, IT, språk mm har att erbjuda. Avslutningsvis diskuterades hur man mer konkret ska kunna koppla samman akademin med näringslivet, vilket utmynnade i att ännu ett möte bokades in redan under det här året. Målsättningen var tydlig - någon form av konkret samverkan ska påbörjas redan efter årsskiftet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar