måndag 11 november 2013

Premiär för polisens medborgarforum

Ikväll var det premiär för polisens medborgarforum och ca 70 personer, framför allt från Strömsnäsbruk och Traryd hade kommit till Folkets Hus för att diskutera trygghetsfrågor med hela länets polisledning. Enligt Brottsförebyggande Rådet oroar sig mer än var fjärde invånare i Kronobergs län för att bli utsatt för brott. Den siffran bekräftades också vid en enkel omröstning bland de närvarande vid kvällens medborgarforum.
 
Antalet anmälda brott har dock minskat under de tre senaste åren i såväl Kronoberg som Markaryds kommun. Antalet stölder och inbrott har stadigt minskat i kommunen varje år från 2010 och allra vanligast är bränslestölderna. Hela två tredjedelar (2/3) av dessa brott sker på Shell i Luhrpasset eller i anslutning till E4:an. Att 316 av 356 anmälda stölder och inbrott sker i närheten av E4:an, visar att det handlar om brottslingar som opererar och rör sig över stora områden. Av hittills 140 anmälda bostadsinbrott i Kronobergs län har 14 skett i Markaryds kommun.
 
Lyckligtvis lyser de grova våldsbrotten med sin frånvaro, vilket man får vara tacksam för. Under de senaste tre åren har det dock anmälts 57 brott i nära relationer, en siffra som oavsett numerär är alldeles för hög. Inte minst då man vet att mörkertalet är högt.
 
De flesta av de närvarande verkade vara ganska positiva till polisens initiativ och till det arbete man utför. Den största frustrationen riktades mot det faktum att man upplever att alldeles för få brott i form av stölder och inbrott klaras upp.
 
Under mina år som kommunstyrelsens ordförande har situationen förbättrats avsevärt i kommunen. Sommaren 2004 kallade jag mig skämtsamt för "kriminalråd", eftersom det inte fanns någon polis i tjänst i kommunen och jag kontaktades flera gånger i veckan av personer som på olika sätt utsatts för brott. Idag finns det sex poliser stationerade i Markaryd! Samverkansformerna mellan kommunen och polisen fungerar mycket bra idag. Kontaktvägarna är korta och det känns positivt och naturligt att samverka.
 
Närpolischefen Anders Carlsson avslutade kvällens medborgardialog genom att lyfta fram familjens betydelse: "Det är vid köksborden hemma i stugorna som föräldrarna förmedlar de värderingar som deras barn kommer att leva efter". Som kristdemokrat kunde jag inte ha sagt det bättre själv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar