tisdag 26 juli 2011

Skånetrafikens kundfokus förbryllar

Jag blir både förvånad och upprörd över det uttalandet Skånetrafikens presschef idag gör i tidningen Smålänningen. Om det uttalandet är korrekt och representativt för Skånetrafikens inställning till sina kunder har man missuppfattat sitt uppdrag.

Den 1 juni tog Skånetrafiken bort kontanthanteringen på sina bussar. Ett riktigt beslut och en åtgärd som sannolikt också Länstrafiken Kronoberg kommer att införa. Samtidigt har ett problem uppstått för resenärerna, eftersom Skånetrafiken inte har något ombud i Markaryd där man kan köpa biljetter. På bussen erbjuds enbart kortbetalning. Eftersom Markaryd är ändstation för ett 20-tal av Skånetrafikens dagliga turer uppstår ett problem för många resenärer då man inte längre kan köpa biljetter kontant.

Skånetrafikens pressombud, Ulrika Mebius, klargör i dagens Smålänningen att det inte är aktuellt att ha något försäljningsombud i Markaryd. Hon konstaterar också att ”vissa resenärer tyvärr kommer i kläm”.

Hyser man den uppfattningen till sina kunder har man fullständigt missuppfattat sitt uppdrag. Skånetrafiken är, precis som alla andra trafikbolag, till för sina kunder. Som jag ser det är det helt oacceptabelt att inte ta resenärernas problem på allvar och försöka hitta en lösning. I det här fallet bör det vara en ganska enkel åtgärd.

Markaryds kommun har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat de problem som finns genom att Markaryd är ändstation för såväl Länstrafiken Kronobergs som Skånetrafikens busslinjer. Det handlar om brister i tidtabellsanpassningar, olika biljettsystem mm. Detta har kommunen påtalat för Länstrafiken Kronoberg i egenskap av trafikhuvudman för trafiken i Kronoberg och det kommer man fortsätta att göra.

Jag kommer omgående att lyfta frågan och Skånetrafikens inställning till resenärerna i Markaryd vid nästa sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott de 8 augusti. Avsikten är att arbetsutskottet ska ställa sig bakom en formell framställan till Skånetrafikens politiker där vi helt enkelt begär och förutsätter att Skånetrafiken tecknar ett avtal med ett ombud i Markaryd så att resenärerna kan köpa biljetter till Skånetrafikens bussar på samma sätt som resenärerna i Skåne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar