torsdag 5 augusti 2010

Visst spelar lokalvalen roll

Rubriken är hämtad från en ledare i Smålandsposten som beskriver hur viktiga valen till kommunfullmäktige är. Att vara lokalpolitiker i ledande ställning är ett inte helt enkelt uppdrag. Dagligen konfronteras man med förväntningar och önskemål som inte alltid tar hänsyn till det gemensammas bästa. Resurserna är sällan så tillräckliga man skulle önska sig, medan behoven och kraven ständigt ökar. För att lösa den ekvationen krävs det ganska mycket av det politiska ledarskapet.

Smålänningens artiklar om Vänsterns i Markaryd ambitioner stärker ytterligare resonemanget om hur viktiga lokalvalen är. Genom att välja ut en enda sakfråga, utan tanke på kommunens övriga ansvarsområden, försökte ett antal personer skapa sig en egen politisk plattform. Hur skulle dessa personers ansvar för kommunen tagit sig uttryck under en hel mandatperiod, när man inte ens orkar hålla ut fram till valdagen?

Kommunerna står inför många och svåra utmaningar. Jag tror inte att lösningen ligger i mer konfrontation eller populistiska utspel. Däremot krävs det ett politiskt ledarskap med engagemang, kunskap, mod och förmåga att se till helheten. Solidaritet innebär för mig att det egna intresset ibland får ge vika för något som är av större betydelse för andras välfärd. Min ambition är därför att driva en politik som bygger på breda överenskommelser. Att oppositionen, i form av socialdemokraterna, valt en liknande strategi tror jag har varit en framgångsfaktor för Markaryds kommun.

Den som följer kommunpolitiken i Markaryd ser dock att det finns tydliga skillnader. I motsats till oppositionen anser Kristdemokraterna att enskilda människor, familjer och samhället i stort skulle må bättre av att politiken tar ett steg tillbaka och ger människor större rådighet över sina egna liv. Politiken ska ge människor möjligheter att göra egna val och stödja det engagemang som finns i det civila samhället. Vi politiker bör främst inrikta oss på att hitta lösningar på de frågor som är av betydelse för det gemensammas bästa.

Idag uppmärksammas resultatet av vårt arbete i Markaryds kommun över hela landet. Tack vare det goda samarbete vi har mellan det offentliga, näringslivet och det civila samhället har kommunen under de senaste två mandatperioderna utvecklats mycket positivt. Men mycket finns kvar att göra. Framgången kommer inte av sig själv och samverkan är inget självspelande piano.

Därför är kommunvalet viktigt! Ytterst handlar det om vilka personer väljarna anser vara bäst lämpade att leda kommunen. Kristdemokraterna i Markaryds kommun är beredda att fortsätta leda detta arbete även under nästa mandatperiod. Vi kommer inte att lova ”extra allt åt alla”. Däremot lovar vi att prioritera kommunens och det gemensammas bästa för en fortsatt utveckling av ”Möjligheternas Markaryd”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar