torsdag 12 augusti 2010

Kräver (S) röd partibok för att välkomna någon till Markaryd?

Ikväll ges en föreläsning av David Lega i Markaryd som arrangeras av det Kommunala Handikapprådet. Det här reagerar Joakim Pohlman, socialdemokrat i kommunen kraftigt på, som menar att Kristdemokraterna döljer arrangemanget med att kommunen står som inbjudare. Lega är ju också riksdagskandidat för Kristdemokraterna.

David Lega är en av handikapprörelsens frontfigurer i landet. Han är entreprenör och föreläsare och har bl.a. blivit utsedd till Årets talare. Kommunala Handikapprådet har länge efterfrågat besök av någon bra talare i handikappfrågor i syfte att förverkliga de politiskt beslutade målen i vår handikapplan.

När jag som ordförande för det Kommunala Handikapprådet lyckas ordna detta, går oppositionsrådet Joakim Pohlman (S) ”i taket” och gör detta till partipolitik, något som inte var aktuellt för kvällens föreläsning.

Det är korrekt att David Lega kandiderar för Kristdemokraterna i riksdagsvalet. Men jag tror faktiskt att han är tillräckligt kompetent och professionell för att hålla isär rollerna. Det kan tydligen inte Joakim Pohlman (S) göra.

Paradoxalt nog har Joakim Pohlman (S) med sitt utspel nu bidragit till att ge arrangemanget en politisk prägel, något som jag konsekvent försökt undvika. Det han kritiserar mig för, gör han i själva verket alldeles utmärkt på egen hand. Man kan undra om vissa kräver röd partibok för att vara välkommen till Markaryd?
Länkar: SR Kronoberg
Nedan följer den skriftliga information jag delgett media i anledning av utspelet:

David Lega är inbjuden av mig till Markaryd för två helt olika aktiviteter.
På eftermiddagen avser jag visa upp hur kommunen arbetar med handikappfrågor och då kommer David Lega att möta representanter för Kommunala Handikapprådet (KHR), personal och brukare för att få en information om detta. Samtliga inbjudna deltagare är medvetna om att denna aktivitet är av mer intern och politisk prägel. Det finns fler partier i Markaryds kommun som vid olika tillfällen bjuder in riksdagsledamöter eller kandidater för att visa upp den kommunala verksamheten, precis på samma sätt. Vi kan nog räkna med fler sådana besök under valrörelsen.De kostnader som är förenade med denna del av besöket (resa, fika) bekostas av Kristdemokraterna lokalt/centralt.
.
David Lega har i samband med sitt besök tackat ja till att hålla en offentlig föreläsning på kvällen för allmänheten. Föreläsningen hålls som ett led i förverkligandet av vår handikapplan och i syfte att påverka attityder och ge nya infallsvinklar till hur man kan arbeta med handikappfrågor, bemötande av personer med funktionshinder osv. Denna föreläsning arrangeras av Kommunala Handikapprådet och är ett kommunalt arrangemang.
.
Några "övriga kostnader" som ska betalas med Markaryds kommuns pengar, förutom annonskostnaden i samband med besöket känner jag inte till.
David Lega tar inte betalt för denna föreläsning.
.
I uppgörelsen med David Lega inför besöket har jag varit mycket tydlig med att klargöra att det är två, helt skilda aktiviteter. Besöket i vår kommunala verksamhet, mötet med KHR, brukare och personal och de överläggningar han kommer att ha med mig och andra kristdemokrater har en mer politisk prägel.
Föreläsningen gör han i egenskap av frontfigur för handikapprörelsen, tidigare idrottsman, föreläsare och entreprenör.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar