söndag 29 mars 2009

Vardagshjältar

Säkerhetspolisens rapport Hot mot förtroendevalda visar att det anmäls ett brott mot en svensk politiker varje vecka: ”Missnöjda medborgare” hotar via e-post, brev och telefon. En rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, från 2004 uppger att nästan en av fem lokalpolitiker hade utsatts för någon form av våld eller hot de senaste 18 månaderna. Värst utsatta var synliga kvinnor.

Om detta skriver Heidi Avellan, politisk chefredaktör i en intressant artikel i Sydsvenskan idag: http://sydsvenskan.se/opinion/heidiavellan/article422692/Livvakt-i-politiken.html

Bilden av de förtroendevalda i media är knappast den här. Men i den nyligen utgivna boken "I mänsklig makt – om politikens vardagar" (Brombergs) av journalisterna Claes-Göran Kjellander och Margit Silberstein görs ett försök att lyfta fram människan i politikern. Jag kan varmt rekommendera boken, och då inte bara för att ett kapitel handlar om Markaryd, utan framför allt för att den ger en nyanserad bild av alla oss som är förtroendevalda. Eller vardagshjältar, som Clas-Göran Kjellander uttryckte det när jag deltog i ett samtal om boken och politikerrollen för en tid sedan. Medias ansvar är större än vad man tror. Det är en mycket liten minoritet av de förtroendevalda som bär sig illa åt, men hur ofta framställs de inte som representativa för alla politiker? Allt för att väcka uppmärksamhet och sälja lösnummer. Men så blir det, när det ovanliga och udda framställs som norm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar