onsdag 1 april 2009

Bäva månde samfunden

Efter att ha lyssnat på inläggen i dagens debatt inför beslutet om könsneutrala äktenskap, står det fullständigt klart att dagens förväntade beslut bara är ett steg på vägen. Oppositionen, framför allt vänstern, deklarerade med tydlighet att man kommer att driva frågan om vigselplikt om inte kyrkor och samfund inrättar sig i ledet och viger alla som så önskar.
Det är häpnadsväckande hur partier och politiker, som vanligtvis har noll och inget intresse av kyrkornas och samfundens verksamheter, nu gör allt för att styra och ställa i det som inte längre borde vara statens angelägenhet.
Om nu inte staten och de sex partierna som kommer att rösta igenom en ny äktenskapsbalk förmår att själva klippa det sista bandet mellan kyrka och stat, hoppas jag att kyrkor och samfund själva frånträder sig vigselrätten och överlämnar denna till det civila samhället där myndighetsutövningen hör hemma. Tag initiativet innan vänsteroppositionen börjar driva frågan om vigselplikt och efterföljande yrkesförbud!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar