tisdag 10 mars 2009

Se över lagstiftningen om balanskravet!

Kristdemokraterna i Markaryd föreslår i en motion till Rikstinget att partistyrelsen ska verka för att regeringen ser över och förändrar lagstiftningen om det s k balanskravet för kommuner och landsting. Det är orimligt att kommunerna ska leva under andra villkor än staten.

Balanskravet är i grunden är en bra reform som man måste slå vakt om. Men när konjunkturen svänger kraftigt och då skatteintäkterna viker på ett sätt som vi hittills aldrig varit med om har kommunerna ett mycket litet handlingsutrymme. Särskilt då ett antal andra lagstiftningar ålägger kommunerna att leverera en viss kvalitet och volym på ett antal områden.

Den statliga budgeten ska gå med 1 procents överskott över en konjunkturcykel. Kommunallagen föreskriver däremot att kommuner och landsting varje år ska lägga en budget som minst är i balans. Helst ska överskottet varje år vara 2 procent för att täcka investeringar och avsättningar till pensioner. Det egna kapitalet och tidigare års överskott får inte användas för att täcka tillfälliga underskott.

Det borde vara ett rimligt krav att även kommuner och landsting får ett balanskrav över en konjunkturcykel. Ett balanskrav över en längre tidsperiod än ett enstaka år skulle ge kommuner och landsting större möjligheter att genomföra strukturella åtgärder som på sikt genererar en bättre ekonomi.

Detta är ett förbättringsförslag som partiet och regeringen borde ta till sig. Logiken är ganska enkel – den kommunala ekonomin skiljer sig inte särskilt mycket från den vanliga hushållsekonomin.

1 kommentar:

  1. Mycket bra förslag. Det faktum att goda år med överskott i ekonomin är inget värt de år underskotten kommer utan måste tas igen under två kommande år är inte rimligt.

    SvaraRadera