tisdag 28 april 2015

Expansiv fibersatsning i Markaryds kommun
Nu storsatsar Telia och Skanova på Markaryds kommun! Igår undertecknade jag ett samverkansavtal mellan Markaryds kommun, TeliaSonera Sverige AB och Skanova som innebär att utbyggnaden av fiber till hushållen i Markaryd nu kommer att ta fart på allvar. Sedan 2004 och fram till 2014 har kommunen haft ett avtal med Skanova om ADSL. Detta byts nu ut mot ett nytt samverkansavtal om fiber upp till 100 Mbit/sek. Avtalet är resultatet av en tids arbete för att komma fram till denna lösning.

Avtalet syftar till att ge en grund för informationsutbyte och samordning kring etablering av ett öppet fibernät och en öppen s.k. tjänsteplattform där olika leverantörer kan erbjuda bredbandstjänster till boende och verksamheter i kommunen. 

Av avtalet framgår att TeliaSonera kommer att bygga, driva och äga fibernätet. Företaget tecknar avtal med kunder och tjänsteleverantörer. TeliaSonera ska tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral tjänsteplattform som ger samma förutsättningar för alla tjänsteleverantörer. Kommunen kommer inte att ha några avtalsmässiga förpliktelser eller ekonomiska åtaganden rörande utbyggnaden av fibernät.

TeliaSonera ska verka för en helhetslösning när det gäller bredbandsutbyggnad i kommunen. Detta har varit en mycket viktig fråga för kommunen. Utbyggnaden av fiber ska ske parallellt i tätorter och på landsbygden.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde igår informerade Mikael Jarmdahl, Telia Öppen Fiber, om satsningen som innebär att inom sex månader kommer ca 2300 hushåll att erbjudas en anslutning till Telia Öppen Fiber. Redan vid vårmarknaden den 30 maj kommer man att finnas på plats för att informera om satsningen. Samtidigt sker ett arbete för att starta upp fiberföreningar på landsbygden för att även erbjuda fiber med samma höga överföringskapacitet.

Den här satsningen innebär att den som bor i Markaryds kommun kommer att ha goda möjligheter att ansluta sig till någon av marknadens lösningar för bredbandsuppkoppling. Som kommun innebär vårt engagemang att vi kan hjälpa till bl a i bildandet av fiberföreningar och genomförandet av satsningen till landsbygden samt att underlätta för alla operatörer på marknaden att erbjuda sina tjänster till hushållet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar