lördag 18 april 2015

Försvarspolitik i StrömsnäsbrukHemvärnsplutonen i Markaryds kommun, under ledning av Torgny Persson, stod idag som arrangör då försvarsutskottets ordförande Allan Widman (FP) besökte Strömsnäsbruk. Ett 60-tal intresserade åhörare hade mött upp och efter Widmans anförande var det många som tog tillfället i akt för att ställa frågor.

Besöket var synnerligen aktuellt eftersom Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet så sent som igår presenterade en blocköverskridande försvarsuppgörelse som innebär att det utöver tidigare aviserade förstärkningar av anslagen tillförs ytterligare 10,2 miljarder kronor till försvaret fram till och med år 2020. Folkpartiet valde tidigare i veckan att hoppa av förhandlingarna och Widman gav naturligtvis sin syn på sitt och Folkpartiets agerande.

Personligen har jag lite svårt att förstå varför man under pågående förhandlingar presenterar vilka nivåer man ville lägga på försvaret. Socialdemokraterna talade om att man var beredda att satsa 6 miljarder, Moderaterna tyckte det skulle vara 10 miljarder och Folkpartiet smällde till med minst 18 miljarder. Redan då stod det väl ganska klart att det skulle bli svårt att nå en överenskommelse med hedern i behåll. Kristdemokraterna ville att man först skulle förhandla om innehållet och därefter om pengarna, men för andra partier var pengarna tydligen det viktigaste att profilera sig med.

Widmans analys av den alltmer oroliga situationen mellan Ryssland och Nato var i princip samma som den analys chefen för MRS Syd, Michael Nilsson, gjorde i samband med ett möte på Residenset för en dryg vecka sedan:

”Rysslands pågående arbete med att stärka sin militära förmåga oroar. NATO:s ökade närvaro i Baltikum med en samtidig rysk förstärkning av Kaliningrad, har inneburit fler övningar från båda sidor med fler incidenter och kränkningar. Antalet övningar med ryskt, strategiskt bombflyg har ökat väsentligt i Östersjöområdet. Bedömningen är att utvecklingen går mot en fortsatt politisk konfrontation där Ryssland fortsätter att höja sin militära förmåga samtidigt som landets ekonomi försvagas, liksom demokrati och rättsväsende. Idag kostar oljan ca 50 dollar/fat och man bedömer att ”break even” för den ryska oljeindustrin går vid det dubbla – 100 dollar/fat. Vad händer om den situationen inte stabiliseras? Man kan sammanfatta det med att vi har kommit in i en farligare tid!”

För kommunens del handlar det om att i viss mån planera för civilförsvaret och bland annat identifiera för samhället sårbara objekt. I det sammanhanget är det viktigt med ett skarpt hemvärn vars uppgift är att försvara dessa viktiga, sårbara objekt. Under året ska vi påbörja revideringen av vårt handlingsprogram enligt LSO, Lagen om skydd mot olyckor. Ett viktigt arbete för att planera för det oförutsedda och för den kris man hoppas aldrig kommer att bli verklighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar