fredag 1 maj 2015

Jesper och Mekonomen satsar i Strömsnäsbruk
Idag var det stor invigning av Jesper Gunnarssons och Mekonomens nya anläggning utmed E4:an i Strömsnäsbruk. Inflyttningen och nystarten sker i ombyggda och helt nyrenoverade lokaler i den fastighet som Preem flyttade ut ur för 15 år sedan och som stått tomma sedan dess. Renoveringen har pågått sedan årsskiftet och resultatet har verkligen blivit lyckat i form av ändamålsenliga och funktionella lokaler för bilservice och bilvård. I lokalerna finns även en butik och utställningshall för bilar till försäljning.

Det var många som passade på att gå runt och titta och nästan var människa jag pratade med uttryckte sin glädje över satsningen och att lokalerna nu kommer till användning igen.

Jesper Gunnarsson och hans fru Carina är två entreprenörer som har byggt upp sin verksamhet från grunden. Med sitt bilintresse och kunnande som grund startade Jesper sin verksamhet för snart 20 år sedan i ett inhyrt garage i Mjäryd. För precis tio år sedan utökades rörelsen i det s k Jysk-huset och nu utökar man således på nytt i egna lokaler i den gamla Preem-fastigheten.

Det har också funnits funderingar på nybyggnation och kommunen har varit behjälplig med att anvisa mark för detta ändamål på några olika platser. Av olika anledningar har detta inte blivit av, utan till slut gick det att hitta en lösning med förvärv av Preemfastigheten. Det tror jag kommer att bli ett mycket bra alternativ. Därför var det extra glädjande att få förmiddagen idag uppvakta med en liten blomma och lyckönskningar från Markaryds kommun.

Redan i slutet av 1950-talet byggde dåvarande IC (Inköpscentralen) den första anläggningen på platsen i samband med att Riksettan byggdes om och flyttades ut väster om samhället. IC blev sedan OK och min arbetsplats på kvällar och helger under några år på 1970-talet. Ett bra komplement till gymnasiestudierna som gav lite tillskott i kassan. 

På 1980-talet satsade OK på en helt ny anläggning som var i drift till senare delen av 1990-talet. Då byggdes E4:an om till motorväg och eftersom avfarten flyttades några hundra meter norrut ansåg man att det inte längre var lönsamt att driva anläggningen, vilken då avvecklades. Fram tills idag har lokalerna stått tomma, men nu är det glädjande nog full fart på verksamheten igen. 

Ett stort GRATTIS till Carina och Jesper Gunnarsson samt Mekonomen! Jag önskar er verkligen lycka till!


Så här såg IC:s anläggning ut vid invigningen 1959.Sista menyn från Preems restaurang i slutet av 1990-talet fanns kvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar