fredag 8 mars 2013

Första spadtag på Markarydsbanan!Idag var det äntligen dags för det officiella första spadtaget för projektet Pågatåg Nordost utmed Markarydsbanan. Med start i Hässleholm färdades inbjudna gäster i gamla rälsbussar för att i tur och ordning ta spadtag för de nygamla stationerna i Bjärnum, Vittsjö och Markaryd som återigen kommer att kunna nås via tåg. Det är nästan precis 20 år sedan de senaste ”riktiga” tåguppehållen gjordes i Markaryd för av- och påstigning. Äntligen ser vi att detta blir möjlighet på nytt!

För tio år sedan, när jag tillträdde i funktionen som kommunstyrelsens ordförande, började vi från kommunens sida arbeta ganska intensivt för en återupptagen tågtrafik. Vi tog initiativ till överläggningar mellan de tre regionerna och de berörda kommunerna, vi hade förhandlingar med SJ, vi samtalade med dåvarande Banverket och vi uppvaktade politiker och tjänstemän på den nationella arenan. Man kan väl inte säga att det var ”klart spår” i dessa diskussioner, snarare ”var god dröj”. Men i stället för att låta sig nedslås av motstånd, fortsatte vi vårt engagerade arbete. Vi var inte heller ensamma att vilja utveckla tågtrafiken.

Under 2006 bildades projektgruppen Pågatåg Nordost, initialt med 11 kommuner i tre regioner samt näringslivet, i form av ett antal betydelsefulla företag i regionen. Målet med en förbättrad tågtrafik till nya stationer var en bättre utveckling för arbetsmarknaden, större arbetsmarknadsregion, bättre möjligheter till arbets- och studiependling samt ett attraktivare boende.

Näringslivets aktiva engagemang i detta arbete har, som jag ser det, varit avgörande för att få till stånd nödvändiga beslut och medel för satsningen.

Med dagens spadtag markerar vi starten i Markaryd för det projekt, Pågatåg NO, som vi arbetat för ska bli verklighet och den 15 december i år blir det återigen möjligt att åka tåg till och från Markaryd. Att det är förskolebarn som tar det första spadtaget tycker vi känns extra roligt. Pågatåg NO är en infrastruktursatsning för framtiden, för våra barn och ungdomar, för en positiv utveckling av våra kommuner och regioner, och även en satsning för en bättre miljö!

I Markaryd var det barn från förskoleavdelningen Violen som satte spadarna i grushögen. Efter det att de fått gräva och klättra i grushögen fick de möjlighet att provsitta de stora maskinerna som redan finns på bangården i Markaryd.

Från Markaryds sida ser vi med stor tillförsikt fram emot vad tågtrafiken kommer att betyda för vår kommun. Inledningsvis kommer det att bli 11-12 avgångar varje måndag-fredag och 7-8 turer/dag under helgerna.

I själva Pågatågsprojektet blir Markaryd en ändpunkt, men vi vill ju mer än så. För att understryka detta passade jag i mitt anförande på att påminna Trafikverket om detta genom att helt kort fråga Trafikverkets regionchef Jens Möller; ”Vart är vi på väg?”

"För 10 poäng: Vi lämnar expansiv industriort i sydvästra hörnet av Linnés landskap och färdas mot gränsort där fred slöts mellan broderfolken för 400 år sedan. Målet ligger vid Västerhavets strand, strax norr om kommun med tydlig koppling till den 25-åriga TV-produktionen ”På spåret”. Vart är vi på väg?"

Helt rätt, det är naturligtvis fortsatt trafik till Halmstad som vi eftersträvar och äntligen ser det ut som om alla parter också kan bli överens även om detta. Att förbinda södra och västra stambanan med persontrafik förstod man värdet av redan 1899, när framsynta personer byggde järnvägen Hässleholm-Markaryd-Veinge. Nu fattas det ett mötesspår, och som ett minne av den här invigningen skulle jag till Trafikverket vilja överlämna ett mötesspår, om än i miniatyr, som en påminnelse om att med kraft arbeta för en snabb lösning, projektering och byggnation så att värdet av pågatågssatsningen kan växlas upp ännu mer.
Jag vill samtidigt passa på att rikta ett tack till alla berörda parter som gjort det här projektet möjligt. Väl medveten om att det är många som bidragit till förverkligandet dristar jag mig ändå att nämna några som engagerat sig mycket i just Markaryds del i projektet. Göran Svärd, projektledare för Pågatåg NO, har dragit ett stort lass. Medlemsföretagen i Tillväxt Markaryd AB, med Ulf Bellander i spetsen, har varit min parhäst i vårt arbete och lagt ner ett stort och osjälviskt arbete för att förverkliga tågtrafik till och från Markaryd. Nibe Industrier med Gerteric Lindqvist och Benny Torstensson har också varit mycket viktiga för att få projektet på plats. Tack ska ni ha!

Med de orden vill jag från Markaryds kommun än en gång tacka alla parter som medverkat till att vi idag kan ta ett första spadtag och önska lycka till med det fortsatta arbetet!

Läs mer om projektet här: Trafikverket, Markaryds kommun, Pågatåg Nordost


2 kommentarer:

 1. Jag kan inte annat än hålla med om att pågatågen borde fortsätta till Halmstad. Vad jag tyvärr däremot tvivlar på är vilket engagemang för saken som finns hos politikerna i Region Halland - och för den delen hos politikerna i Laholm och Halmstad.Pågår det någon form av kontakter med dem och hur ställer de sig hittills till saken? Personligen tycker jag att arbetet med den fortsatta sträckningen borde gå igång så fort att man direkt när Hallandsåstunneln är klar 2015 kan dra igång pågatågen till Halmstad.

  SvaraRadera
 2. Jag kan bara hålla med dig. Det arbetet borde redan varit igång, men precis som du konstaterar, har intresset från de halländska politikerna varit ganska svalt.

  Det är med den vetskapen som Markaryds kommun, Regionförbundet södra Småland med egna pengar och EU-stöd låtit Trafikverket samtidigt bygga en andra perrong vid stationen i Markaryd. Därmed blir stationen fullt utbyggd för alla typer av tåg.

  Det innebär i sin tur att vi, i avvaktan på att polletten ska trilla ner hos Hallandspolitikerna, kan verka för att andra tågoperatörer ska stanna i Markaryd i riktning både mot Hässleholm/Malmö och Halmstad/Göteborg. Tidigare trafikering med interregionala tåg har visat på ett högt resande.

  Min och kommunens strategi är glasklar; det här är bara första steget. Jag är helt övertygad om att det också kommer att gå trafik västerut, om än inte med pågatåg.

  SvaraRadera