onsdag 27 februari 2013

Länsstyrelsen på kommunbesök

Idag var landshövding Kristina Alsér och länsrådet Lennart Johansson i Markaryd för att träffa kommunledningen. Detta som ett led i de kommundialoger som länsledningen genomför under våren med alla länets kommuner. Under ett par timmar diskuterade vi gemensamma frågor och angelägenheter samt informerade varandra om det aktuella läget i kommunen och inom myndigheten.
 
Det här är ett positivt initiativ där vi på ett prestigelöst sätt kan bygga relationer utan att behöva positionera sig på ett sätt som lätt blir följden när man är inne i och diskuterar specifika och pågående ärenden. Från kommunens sida ser vi gärna en fortsättning på den här dialogen.
 
Det är roligt att höra att länsstyrelsen uppmärksammat vårt utvecklings- och näringslivsarbete och vårt framgångsrika sätt att försöka bygga ett förtroende mellan kommuninvånare, tjänstemän och politiker. Av den genomgång länsstyrelsen gjort inom sina avdelningar inför besöket, framkom också tydliga signaler att dialogen och den samverkan kommunen har med länsstyrelsen i huvudsak fungerar bra. ”Markaryds kommun har alltid skött sig bra, även om vi ibland har olika uppfattning”, var ett omdöme.
 
Samtidigt finns det naturligtvis ömsesidiga förbättringsområden och båda parter fick synpunkter med sig tillbaka till den egna organisationen att arbeta vidare med. Till syvende och sist har vi ett gemensamt uppdrag; att främja kommunens och länets utveckling och se till att det är gott att arbeta, leva och verka för våra invånare både i Markaryd och i Kronoberg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar