torsdag 22 september 2011

Tack för den hjälpen, Smålänningen!

”Räkna inte med Kinnevik” är budskapet som Smålänningens ledarskribent Lars Davidsson basunerar ut idag från ledarplats. Tack för den draghjälpen!

Redan en vecka efter Transcoms besked att varsla 200 personer drar sig inte Smålänningen för att konstatera att det är lönlöst att ställa några krav på Kinneviksägda Transcom att ta sitt samhällsansvar. Ansvaret för att hantera 200 varsel lägger Lars Davidsson i stället i knäet på politiker och det lokala näringslivet i Markaryds kommun.

Från kommunens sida är vi väl medvetna om svårigheterna. Det är möjligt att Smålänningen har träffat bolaget och fått andra insides-uppgifter än vad kommunen har, men det skulle aldrig falla oss in att följa Davidssons råd. Att passivt sätta sig ner och låta bli att agera ligger inte för oss i Markaryd!

Det är beklagligt att Smålänningen omgående väljer att hemfalla till ett konstaterande att ”det går inte”. Personligen har jag inställningen att alltid försöka göra allt som står i min makt för att påverka utvecklingen i positiv riktning. Om man sedan inte lyckas har man i alla fall försökt. Så kommer jag att fortsätta agera.

Vårt recept har hittills visat sig vara ganska framgångsrikt. Davidsson efterlyser ”politiska visioner”. Vi nöjer oss inte med det, utan pekar på konkreta resultat. För att inskränka sig till det som enbart berör näringslivet kan vi konstatera att vårt arbetssätt väckt stor uppmärksamhet över hela landet, inte minst vad gäller den goda samverkan som finns mellan kommunen och det lokala näringslivet. En modell som Smålänningen nyligen uppmärksammade i ett stort uppslag att grannkommunen Ljungby tänker försöka efterlikna.

Det finns idag mer än 1000 fler arbetstillfällen i Markaryds kommun än vad det finns arbetsför, bofast, befolkning i åldrarna 16-64 år. Under de senaste åren har ett flertal företag expanderat, byggt ut och etablerat sig i kommunen. Ett av dessa, Svenska Lechner AB, valde till exempel att etablera sig just i Strömsnäsbruk, vilket i ett första steg innebär ca 75 nya arbetstillfällen.

Det är således varken visioner eller resultat som saknas från politiker och det lokala näringslivet i Markaryds kommun. Kanske borde Davidsson även reflektera över vilka visioner Smålänningen har för att spegla den verkligheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar