måndag 5 september 2011

Sänkt pensionärsskatt tack vare Kristdemokraterna!

”Alliansen lovar att genomföra en skattelättnad för pensionärer 2013 eller 2014 om balans i de offentliga finanserna kan säkras. Det fjärde steget i sänkningen av pensionärernas skatt är inte i sig avhängigt ett kommande jobbskatteavdrag.”

Det som igår kväll kablades ut som ett nederlag för Kristdemokraterna, visade sig vara något helt annat. Tack vare Kristdemokraterna har de övriga tre regeringspartierna fått gå med på ett tydligt löfte att sänka skatten för pensionärerna i ett fjärde steg år 2013 eller 2014 om ekonomin så tillåter. Detta framgår av en artikel signerad de fyra alliansledarna på DN Debatt idag.

Visst hade jag gärna sett att den här sänkningen hade varit prioriterad redan i nästa års budget, men så långt nådde vi inte i förhandlingarna. Visst är jag besviken på M, C och FP som i en tid med begränsat reformutrymme väljer att prioritera sänkt krogmoms framför sänkt skatt för pensionärerna.

Däremot är jag stolt över att vi mobiliserat hela partiet för att vara riktigt tydliga, väl medvetna om risken att inte lyckas fullt ut. Ingen kan beskylla oss för att ha varit otydliga i vår prioritering. Ingen kan heller ifrågasätta att Kristdemokraterna är det enda partiet som lyfter fram pensionärerna, efter valet och i konkreta krav.

Vi har lyckats få M, C och FP att avge ett löfte om att det blir sänkt skatt för pensionärerna 2013 eller 2014. Det är en framgång att den kommande sänkningen av pensionärsskatten inte kommer att vara avhängig ytterligare ett jobbskatteavdrag. Och vi har fått ett tydligt besked att regeringen vill verka för en minskad inkomstskatteskillnad mellan pensionärer och löntagare.

Samtidigt har vi har fått igenom en satsning om 500 miljoner kronor till de sämst ställda pensionärerna. Bostadstillägget höjs och innebär sammantaget en förstärkning för de sämst ställda pensionärerna med 400:-/månad. Detta för pensionärerna med de minsta marginalerna. Bostadstillägget kommer direkt att förbättra situationen för 250.000 pensionärer, varav 200.000 kvinnor!

Jag har valt att rikta min kritik och besvikelse över de tre andra regeringspartierna som väljer att inte ännu tydligare prioritera dem med minst marginaler, särskilt i en tid då reformutrymmet är begränsat. För mig visar det på en tydlig värderingsskillnad mellan Kristdemokraterna och de övriga regeringspartierna.

Självklart hade jag gärna sett en sänkning av skatten för pensionärerna redan 2012. Tack vare att vi drivit frågan så aktivt och tydligt i budgetarbetet finns nu skrivningar från hela Alliansen om en prioritering av detta 2013 eller 2014. Före nästa val kommer landets pensionärer att ha fått en fjärde skattesänkning. Utan Kristdemokraterna hade det varit noll kronor.

2 kommentarer:

  1. Har just läst dagens DN Debatt och de fyra alliansledarnas artikel. Intrycket blir onekligen att Göran Hägglund och Kd har kört hårt i de här förhandlingarna. Nästan som att de har hotat att kasta in handduken. I så fall en mycket positiv förändring i Hägglunds/Kd:s uppträdande som bör noteras.

    SvaraRadera
  2. Instämmer i föregående kommentar. Det här är bra sätt att lyfta fram vår (KD:s) politik. Att vi är tydliga inåt och inte bara presenterar en knapphändig politik utåt. Nu framstår vi som värdiga förlorare för stunden, men vinnare i längden.

    SvaraRadera