måndag 7 mars 2011

Vårdnadsbidraget populärast i Markaryd!

Två kommuner i Kronobergs län, Markaryd och Tingsryd, toppar rikslistan över utbetalade vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år under perioden 1 juli 2009 - 30 juni 2010. Det visar nya siffror som Statistiska Centralbyrån presenterat för regeringen. I Tingsryd betalades vårdnadsbidrag under perioden ut för 17,2 procent av barnen och i Markaryd för 15,4% av barnen.

I en ny rapport redovisar SCB betydligt färskare statistik än vad DN gjorde ett stort nummer av för två månader sedan. Man kan, inte helt oväntat, konstatera att fler föräldrar ansökte om vårdnadsbidrag under första halvåret 2010 än under 2009. Detta trots att övriga partier i regeringen konsekvent gjort sitt bästa både för att hålla ersättningsnivån så låg som möjligt och göra regelverket så begränsande och krångligt för de föräldrar som vill använda sig av vårdnadsbidraget.

Rapporten visar att vårdnadsbidraget är en, bland flera, angelägna reformer inom det familjepolitiska området. Framför allt behövs olika alternativ så att föräldrarna själv ska kunna få välja den omsorg som man anser vara bäst för sina barn. Samtidigt måste dessa alternativ vara så likvärdiga och rättvisa som möjligt. Politikerna ska inte styra och ställa genom att omgärda det ena alternativet med sämre villkor än det andra.

Som kristdemokrat i Markaryds kommun känner jag mig stolt över att ha varit med om att lämna över beslutanderätten till föräldrarna själva. Det finns en klar och tydlig ideologisk skiljelinje mellan de två största partierna i Markaryd. Medan Kristdemokraterna står för självbestämmande och valfrihet för föräldrarna mellan de olika alternativen, gör Socialdemokraterna allt man kan för att beröva föräldrarna makten. SCB:s rapport visar ganska tydligt vad föräldrarna i Markaryd anser. Och varför valresultatet i kommunen blev som det blev.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar