tisdag 8 februari 2011

Länsstyrelsen vet bättre än Miljööverdomstolen

Miljövårdsdirektör Carl-Philip Jönsson avfärdar omgående den kritik kommunerna idag riktat mot länsstyrelsens bristande handläggning: – I det här fallet måste vi också titta på att verksamheten bedrivits i 25 år. Sydvatten har påbörjat en process om tillståndsansökan, det innebär att vi tycker det är tillräckligt, säger Carl-Philip Jönsson och påstår att det inte alls är ovanligt att man utfärdar liknande tillstånd i efterhand.

Att Miljööverdomstolen i en dom slagit fast att verksamheten saknar tillstånd och att verksamhetsutövaren ska föreläggas att vidta åtgärder för att förhindra de olägenheter detta medför för Markaryds kommun har tydligen ingen som helst betydelse i sammanhanget. Carl-Philip Jönsson vet bättre än Miljööverdomstolen.

Detta besked måste kännas tryggt för alla de företag, lantbrukare och enskilda som Jönsson granskat och utfärdat förelägganden och viten för; har ni bara bedrivit er verksamhet tillräckligt länge utan vederbörliga tillstånd är det bara att lämna in en ansökan i efterhand.

Enligt gällande vattendomar är det länsstyrelsen och därmed Carl-Philip Jönsson som är tillsynsmyndighet för Bolmentunneln. Under 25 år har länsstyrelsen och Jönsson konsekvent underlåtit att utöva någon tillsyn. Inte heller har han kontrollerat att Sydvatten hållit sig inom ramen för de tillstånd som meddelats i vattendomarna. Trots påpekanden från berörda kommuner och t o m genom en dom i miljööverdomstolen har miljövårdsdirektör Jönsson inte reagerat.

Carl-Philip Jönsson avfärdar bestämt min kritik att han och länsstyrelsen håller Sydvatten om ryggen. Kan man då tänka sig motsvarande situation med vilket företag som helst, undrar SR Kronobergs reporter. – Nej, utan vi tittar på hur det ser ut i det enskilda fallet, säger Carl-Philip Jönsson på länsstyrelsen.

På tal om att inte hålla någon om ryggen.
.
Hör Carl-Philip förklara sig på SR Kronoberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar