torsdag 17 mars 2011

Rätt tänkt om industrins betydelse

I dagens ledare i Smålandsposten reflekterar Martin Tunström bland annat över risken att tappa bort industridimensionen i tillväxtdiskussionerna. Det är helt rätt tänkt! Den som försöker avgränsa enskilda platser eller kommuner och utpeka dessa som tillväxtmotorer som stora delar av landet i övrigt ska förlita sig på är ute på fel väg.
.
Alldeles för många sätter likhetstecken mellan ekonomisk tillväxt och hög inkomst per invånare hos den bofasta befolkningen i kommunen. Att produktionen av varor och tjänster kan vara hög i en kommun även om inkomsten per invånare är låg ignoreras ofta helt.
.
I Kronobergs län är bruttoregionalprodukten (BRP) både per invånare och per sysselsatt högst i Älmhult, följt av Markaryd. Växjö, som av många anses som länets tillväxtkommun, kommer först på en tredje plats. Skälet till detta är stor inpendling och ett högt förädlingsvärde hos de privata företag som finns i de förstnämnda kommunerna och en stor tjänstesektor i residensstaden.
.
Motsvarande förhållande kan man se i riket. De tre kommuner i landet som har högst BRP/sysselsatt är Jokkmokk, Kiruna och Gällivare. Stockholm kommer först på en fjärde plats. Förklaringen heter kraftproduktion och gruvor, basindustrier som skapar ett högt förädlingsvärde och därmed genererar en hög tillväxt.
.
De regioner som ofta benämns som ”dynamiska” präglas å sin sida av många offentliga arbetsplatser och en stor tjänstesektor, vilken oftast är skattefinansierad genom beskattning av de vinster som skapats inom tillverkningsindustrin.
.
Det ena utesluter inte det andra, utan båda benen behövs och är nödvändiga. Det viktiga är, precis som Martin Tunström påpekar, att man inte tappar bort industridimensionen så att man missar eller nedvärderar basindustrins stora betydelse för tillväxten i sin helhet. Sverige, och inte minst Kronobergs län, kommer för lång tid framöver att vara beroende av tillverkningsindustrin för den fortsatta tillväxten.
.
Alltför många trendnissar har alltför länge fått stå oemotsagda i de här frågorna. Det är hög tid att ta debatten med alla dem som tror att landets välstånd vilar på att vi ska leva på att klia varandra på ryggen. Verkligheten är faktiskt lite annorlunda än den man ser genom fönstret på café latte-baren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar