onsdag 23 mars 2011

Markaryd har lägst sjukfrånvaro i länet

Markaryds kommun uppvisar lägst sjukfrånvaro bland sin personal av alla kommuner i Kronobergs län. I bokslutet för år 2010 redovisas en total sjukfrånvaro bland kommunens anställda på 4,1%, vilket är lägst i länet. Det är en mycket bra siffra som placerar Markaryds kommun bland de 20-25 kommuner i landet som har lägst sjukfrånvaro. Sedan 2006 har den totala sjukfrånvaron i Markaryd halverats.

Sjukfrånvaron för samtliga kommuner i landet ligger i medeltal på 5,2%, med en spridning mellan 3,3% till 7,6%. Siffrorna för länets kommuner är följande: Markaryd (4,1%), Växjö (4,3%), Älmhult (4,5%), Ljungby (4,6%), Alvesta (4,8%), Tingsryd (4,9%), Uppvidinge (5,5%) och Lessebo (7,4%).

Personalen är den viktigaste resursen inom våra kommunala verksamheter och för de tjänster vi ansvarar för. Inte minst med tanke på att personalkostnaderna motsvarar hela 66% av kommunens alla driftskostnader.

Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden i kommunen uppgår till 90%, vilket är en mycket hög siffra. Sedan 1999 har samtliga anställda inom vård och omsorg rätt till heltidsanställningar, men med möjlighet att välja lägre tjänstgöringsgrad och rätt att även välja förändrad tjänstgöringsgrad över tid när den anställde så önskar. En genomgång visar också att i stort sett all personal har den tjänstgöringsgrad man önskar.

Det är i stort sett enbart bland utbildnings- och kulturnämndens anställda som vi inte lyckats fullt ut. Vår ambition som arbetsgivare är dock att tillgodose de anställdas önskemål om önskad tjänstgöringsgrad i så stor utsträckning som möjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar