söndag 22 oktober 2017

Tack för förtroendet!
Med 247 röster av 260 möjliga blev jag i helgen återvald som ledamot av Kristdemokraternas partistyrelse. Det med stor ödmjukhet jag återigen vill ta mig an detta uppdrag och jag riktar stor tacksamhet till all ombud och medlemmar som gett mig detta förtroende. 

Valet till partistyrelsen ägde som vanligt rum i samband med vårt Riksting som det här året arrangerades i vackra Uppsala. Under tre dagar gick vi igenom och formerade partiets politik. Massor av motioner behandlades, liksom en proposition (förslag) från partistyrelsen om en vård- och omsorgsproposition.

Själv hade jag i uppdrag att försvara partistyrelsens förslag och svar på de motioner som gällde social frågor och migration. Ett område som varit mycket diskuterat innan Rikstinget. Alla partistyrelsens förslag inom detta område bifölls av ombuden. Jag tycker vi har en väldigt bra politik på det här området som förenar både hjärta och hjärna. Självklart har vi ett ansvar att hjälpa människor i nöd, men det ska också ske på ett ordnat och ansvarsfullt sätt, vilket också innebär att andra länder inom EU måste ta ett solidariskt ansvar.

Vi fick ett klart stöd för att temporära uppehållstillstånd i maximalt tre år ska vara regel, en snabbare prövning och handläggning t ex genom att man upprättar asylansökningsområden, möjlighet att söka nödvisum före inresa till EU, revidering av EBO-lagstiftningen, arbetskrav samt krav på språkutbildning och samhällsorientering och mycket mera. Samtidigt värnar vi asylrätten och möjligheten till familjeåterförening.
Andra frågor som jag tycker det blev bra beslut i gällde frågan om en kommunal polis. Även här vann partistyrelsens förslag gehör som förordar att polisen samlat ska ligga under ett statligt huvudmannaskap. Däremot ska kommunernas inflytande över polisen öka och kommunerna ska kunna medverka och bidra till att finansiera en kommunal polis i stället för att köpa in ordningsvakter. Även förslaget att det inte ska betraktas som diskriminering att vid en anställningssituation kräva att man inte bär heltäckande klädsel vann gehör. Detta krav kan arbetsgivaren redan idag ställa beroende på vilka arbetsuppgifter man har, men nu vill vi också få detta tydligt reglerat i en anställningssituation.

Rikstingsfesten blev den bästa på länge. Med Putte Nelson i spetsen anordnades en egen version av "Så ska det låta". Mikael Oscarsson var en eminent "programledare" och med så skönsjungande partiordföranden, partisekreterare och riksdagsledamot kunde det inte bli annat än en succé.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar