torsdag 5 oktober 2017

Alliansen utökar anslaget för yttre skolmiljön i Strömsnäsbruk – Nu startar projektet!
Alliansen i Markaryd vill satsa ytterligare 65 000 kr för att åtgärda den yttre skolmiljön i Strömsnäsbruk. Utöver den tidigare satsningen som kommunfullmäktige beslutat om, bidrar även Boverket med pengar. Detta innebär att arbetet med att åtgärda den gamla skateparken intill Ball Hall nu kan starta.

Det var i samband med budgetbehandlingen i november i fjol som Alliansen anslog 250 000 kronor för att åtgärda den yttre skolmiljön i Strömsnäsbruk. Under 2017 har kultur- och fritidschefen arbetat med förslaget samt ansökt om 200 000 kr från Boverket, vilket också beviljats. När det slutliga förslaget nyligen presenterades saknades 65 000 kr i budgeten, vilket Alliansen nu föreslår att kommunstyrelsen skjuter till ur sitt anslag till förfogande. Totalt blir det således en satsning på 515 000 kr.

Hela ytan kommer att snyggas upp, det ska planteras nya träd och sås gräs och placeras ut växtdekorationer. En yta mellan skatebanan och Ball Hall kommer att beläggas med konstgräs och det kommer upp såväl fotbollsmål som basketkorgar. En ny gång- och cykelväg anläggs som även kommer att kunna fungera som löparbana och det anläggs både längdhoppsgrop och kastring. Den gamla skateanläggningen i trä tas bort och den nya banan säkras med ny gjutning.

Slutligen kommer staket att sättas upp som avgränsar mot den befintliga boulebanan samt mot Idrottsvägen och det kommer upp belysningsstolpar vilket innebär en bättre ljussättning, något som gör hela miljön tryggare. Utöver detta kommer MIBAB att sätta upp ett staket mot sin fastighet i väster, vilket ytterligare snyggar upp infarten och entrén in mot skolan.

Från Alliansens sida har detta varit ett prioriterat projekt och vi är glada att alla bitar nu fallit på plats och att arbetet kan komma igång. Vi tror att detta kommer att ge ett rejält lyft i området som passar väl in i den stora renovering av Strömsnässkolan som pågår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar