onsdag 16 mars 2016

Stort intresse för trygghetsvandring


Det var ett stort intresse då kommunens Brottsförebyggande råd (BRÅ) ikväll arrangerade årets första trygghetsvandring. Den gick av stapeln i Strömsnäsbruk och ca 20 deltagare hade mött upp. Förutom några av kommunens politiker och tjänstemän vandrade representanter för Ungdomsinskottet (elever i högstadiet och på gymnasiet), polisen, nattvandrare och pensionärer från PRO. 

Efter en inledning av Caroline Lindbergh (KD), ordförande i BRÅ presenterades den planerade vandringen och deltagarna kunde ge inspel på den föreslagna rutten (se bild ovan). Med jämna mellanrum stannade gruppen upp, diskuterade vad man noterat och gav synpunkter på såväl goda som mindre bra exempel.

Trygghetsvandring är en metod som vi använt oss av i Markaryds kommun under flera år i syfte att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Det är också en metod för att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö. Självklart är det de boende och verksamma i området som har den största kunskapen om sin närmiljö. Lokalkännedomen gör att man vet vilka platser som upplevs som trygga respektive mindre trygga och varför det är så. Den kunskapen är ovärderlig vid förändringar i stadsdelar och bostadsområden.

Alla synpunkter dokumenterades och kommer nu att behandlas av kommunstyrelsens Plan- och näringslivsberedning. Vissa saker kan säkert åtgärdas direkt, annat kanske tar lite tid. I vissa fall kan det finnas behov av åtgärder från någon annan part, t ex Trafikverket eller privata fastighetsägare. Även dessa kommer i så fall att få en skrivelse från kommunen med förslag på åtgärder.

Ett stort tack till alla er som vandrade runt i samhället under två timmar ikväll. Ert engagemang och era synpunkter är värdefulla och dem ska vi nu försöka ta tillvara på bästa sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar