fredag 4 mars 2016

Positivt om pågatåg på Markarydsbanan


Vid fredagens styrgruppsmöte med kommunerna i Pågatåg NO kunde projektledaren Göran Svärd och representanterna för Laholm och Halmstad presentera det förslag om Markarydsbanan som Regionala Tillväxtnämnden i Halland arbetat fram. Detta som en följd av starka önskemål bl a från Skåne, Kronoberg och Blekinge att få förbättrade kommunikationer med Halmstad och Göteborg.

I förslaget ingår 11 dubbelturer per dag med pågatåg mellan Hässleholm och Halmstad. På den nya sträckningen mellan Markaryd och Halmstad planeras två stopp, i Knäred och Veinge. Därmed behöver det byggas perronger i dessa stationslägen och eventuellt kan det också bli aktuellt med ett mötesspår i Knäred. Målsättningen är att detta ska kunna komma igång 2018/2019. Förslaget klubbas slutligen i Regionfullmäktige i Halland den 27 april.

Vid sammanträdet redovisade även trafikplanerare Mats Améen, Trivector, en studie som han gjort för att klargöra vilka åtgärder som kan utföras för ett mer robust trafikupplägg, bl a på Markarydsbanan. Med en uppgradering av hastigheten på vissa sträckor och genom att slopa eller bygga bort vissa obevakade plankorsningar, tillsammans med plattformar i Knäred och Veinge, blir trafiken mindre känslig för störningar. Ännu bättre blir det om man trafikerar sträckan i gemensamt trafikomlopp med pågatågen Hässleholm-Helsingborg, dvs att samma tågset trafikerar Halmstad-Hässleholm-Helsingborg utan byte av tåg i Hässleholm.

Det känns verkligen som om vi börjar se ljuset i tunneln nu. Samtidigt är vi inte i mål och därför kommer vi i de närmast berörda kommunerna att fortsätta jobba för att tidigarelägga trafikstarten så nära i tid som möjligt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar