onsdag 9 mars 2016

Förslag att indela Sverige i sex regionerIdag presenterades så Indelningskommitténs förslag om att indela Sverige i sex nya storregioner. Det övergripande syftet är i princip detsamma som Ansvarskommittén hade i uppdrag att leverera 2007. Direktiven från regeringen anger att uppdraget är att utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor bl.a. transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö. Kommittén bör därför i sitt arbete utgå från kommungränser och gränserna för de s.k. arbetsmarknadsregionerna eller funktionella regionerna. Syftet är att skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer som medför bestående fördelar bl.a. genom en bättre anpassning till demografiska, näringsgeografiska och miljömässiga förhållanden. Indelningen ska också ge stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade landstingen, bättre överensstämmelse mellan medborgarnas behov och deras möjligheter att utöva demokratiskt inflytande samt ökade möjligheter till ansvarsutkrävande. är att bilda nya, ändamålsenliga regioner för att bättre kunna hantera frågor som högspecialiserad vård, infrastruktur och kommunikationer mm.”

Det låter ju väldigt fint och rationellt på papperet och fungerar kanske för många av de kommuner som nu innesluts i dessa nya strukturer. För Markaryds del känns förslaget varken funktionellt eller ändamålsenligt.

Förslaget var ganska förutsägbart och innebär för Markaryds del att vi skulle ingå i en region bestående av Småland och Östergötland. Den stora frågan i vår del av landet gällde hur kommittén hade tänkt sig att hantera Halland. Nuvarande Region Halland har inte uttryckt minsta intresse av att bli större, men föreslås nu bilda region tillsammans med Västra Götaland och Värmland. Region Skåne utökas med Blekinge.

"Om förslaget mot förmodan blir verklighet, utgår jag från att väljarna i Markaryds kommun kommer att få ta ställning till regiontillhörigheten i en lokal, beslutande folkomröstning!"

Förslaget om större regioner är ett politiskt projekt, utan folkligt stöd och förankring. Medborgarnas intresse är att sjukvård, kommunikationer mm ska fungera och man struntar i allmänhet hur politikerna väljer att organisera detta.

En organisationsförändring i sig betyder inte per automatik en bättre funktion. Varför lägga arbete, tid och massor av pengar på att rita nya gränser och bilda nya administrativa områden, när prioriteringen i stället borde vara att redan idag se till att sjukvård och kommunikationer fungerar för dem som betalar för detta, dvs medborgare och skattebetalare.

För min del anser jag att en indelningskommitté borde analysera funktionaliteten betydligt bättre och inte nöja sig med att använda samma pusselbitar, dvs nuvarande 21 län och regioner, och slå samman dem till ett antal färre pusselbitar. Det riskerar enbart att bygga in samma strukturella brister som finns idag i de nya regionerna. Varför inte i stället fundera på att dela vissa av nuvarande län och tänka lite nytt?

En självklar konsekvens av förslaget är att staten ska göra sin indelning på samma sätt och i så fall i enlighet med Indelningskommitténs förslag. En berättigad fråga är om staten kommer att göra det? Om inte, försvagas ju hela tanken med regionerna ytterligare.

Idag samverkar Kronobergs med Skåne i regionala sjukvårdsfrågor. För Markaryds kommun innebär förslaget, om det blir verklighet, att vårt specialistsjukhus kommer att vara Linköping och inte Lund som idag. Med fritt vårdsökande lär det inte vara någon som kommer att resa frivilligt till Linköping när det går minst tre gånger så snabbt att ta sig till Lund.

Samma sak gäller i Halland, som kommer att ha nästan 60 mil mellan sin södra och norra regiongräns – Hallandsåsen och de södra Dalafjällen.

Det enda positiva med förslaget är att kommunerna som gränsar till andra kommuner med största sannolikhet själva kommer att själva få välja och bestämma vilken region man vill tillhöra. Som vanligt är Markaryds kommun vinnare och kan välja mellan tre olika regiontillhörigheter; Småland/Östergötland, Halland/Värmland eller Skåne/Blekinge. Jag tror inte det blir så svårt att välja för våra kommuninvånare, för det tycker jag de ska få göra, till exempel genom en beslutande lokal, kommunal folkomröstning.

Än är dock långt ifrån sista ordet sagt och jag håller det inte för otroligt att hela förslaget kommer att dras i långbänk än en gång. Förslaget saknar fullständigt legitimitet och stöd från medborgarna och skattebetalarna/finansiärerna. Och har man inte ett folkligt stöd är det inte lika självklart för våra riksdagspolitiker att driva frågan. Det här vinner man inga val på och därför tror jag hela förslaget kommer att förhalas också den här gången.

1 kommentar:

  1. Det rapporteras att mindre än hälften av alla fusioner av företag lyckas, så till vida att de fungerar bättre på något vis. Däremot är det förstås trevligt för VD att få mer att regera över. Det är nog ungefär samma sak med landsting.

    Se vidare https://gemensam.wordpress.com/2013/04/11/fusionernas-makt/

    SvaraRadera