fredag 8 maj 2015

Miljöpartiet i Markaryd röstade mot åtgärder för en bra miljöMiljöpartiet i Markaryd och dess företrädare i kommunfullmäktige är, som bekant, mot det mesta. Vid förra veckans fullmäktige reserverade man sig emot förslaget att förbättra den kommunala parkeringsövervakningen eftersom man anser att ”detta är ingen kommunal uppgift”.

Under snart två år har jag agerat ganska kraftfullt för att stävja de problem vi haft med uppställda skrotbilar på allmän plats. Eftersom vi hittills inte haft någon kommunal parkeringsövervakning har instrumenten varit ganska trubbiga och vi har, inte minst, fått lita till polisens vilja – utöver andra och kanske viktigare insatser – att utfärda p-böter. Trots det har vi lyckats förvisa 35-40 fordon till den kommunala återvinningsanläggningen i avvaktan på skrotning.

Detta miljö- och trygghetsskapande arbete kunde man kanske förväntat sig att Miljöpartiet hade ställt sig bakom. Men så är inte fallet! I debatten uttryckte MP:s ledamot att detta inte var en kommunal uppgift, utan en polisiär. Att på det här sättet hålla rent och snyggt genom att transportera bort skrotbilar, vilka många läcker både bensin och olja, anser Miljöpartiet i Markaryd att kommunen inte ska syssla med.

I debatten kritiserades jag och kommunledningen dessutom för att ha tagit krafttag mot den kriminalitet och otrygghet som vi kunde identifiera under andra halvåret i fjol. Det var heller inget som Miljöpartiet i Markaryd ansåg att kommunen skulle lägga resurser på.

Efter ett påpekande till lokaltidningen Smålänningen, kom det pliktskyldigast in en liten notis nästan två veckor efter sammanträdet, där man konstaterade att Miljöpartiet reserverat sig mot beslutet om att införa kommunal parkeringsövervakning. De, i mitt tycke, ganska intressanta uppgifterna ovan att Miljöpartiet inte tycker att kommunen ska ägna sig åt att plocka bort uppställda skrotbilar, verka för en god miljö eller arbeta med trygghetsskapande åtgärder valde tidningen emellertid att inte skriva om.

Det här blogginlägget klargör därmed vad Miljöpartiet tycker i frågan om vår närmiljö och trygghet. Lika tydligt klargör det min och Kristdemokraternas uppfattning att vi kommer att fortsätta arbeta på samma linje för en god miljö och för en ökad trygghet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar