tisdag 26 maj 2015

Företagsklimatet i Markaryd - bäst i Sverige!
Markaryd får högst betyg av alla kommuner i Sverige vad gäller det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunerna. Dessutom får Markaryd högst betyg av alla kommuner i landet i fem övriga delfrågor. Ett fantastiskt resultat!

Idag presenterade Svenskt Näringsliv resultaten av de enkätsvar man fått in från den enkät som skickats ut till ca 67 000 privata företag i landets kommuner.

Det här är frukten av ett långsiktigt arbete tillsammans med näringslivet. Jag gläds verkligen med alla företagare, tjänstemän och politiker som varit delaktiga i arbetet för att få ett bra företagsklimat i Markaryd. Det är tack vare denna goda samverkan vi får så bra omdömen.
Resultaten visar att vi jobbar framgångsrikt med näringslivsfrågorna i många grupperingar. När man träffas och gör saker tillsammans lär man känna varandra och får lättare en samsyn kring både problem och möjligheter. Sedan är det viktigt att kommunen visar på betydelsen av ett blomstrande näringsliv som genererar välfärd och tillväxt.

Förutom det sammanfattande omdömet får Markaryd högst betyg bland landets kommuner vad gäller kommunpolitikernas attityder till företagande, kommunens service till företagen, dialog mellan företag och kommunledning, företagens egna initiativ och tillgång till mark och lokaler. Vad gäller tjänstemännens attityder till företagande samt kommunens tillämpning av lagar och regler upplevs Markaryd som näst bästa kommun i landet.

Det här visar att vår satsning på chefer och ledare liksom på en organisation där våra företag och kommuninvånare sätts i centrum har varit riktig. Som kommunal myndighet måste man förstå att uppdraget är att vara en serviceorganisation som är till för att underlätta vardagen för våra företag och kommuninvånare.
I sammanställningen ovan redovisas resultaten för samtliga kommuner i Kronobergs län. Förutom det sammanfattande omdömet får Markaryd bäste betyg i länet på 14 av 16 möjliga områden. Samtidigt placerar sig Markaryds kommun på topp 10-listan i landet på 11 av 16 områden samt det övergripande sammanfattande omdömet.

Den här resan startade vi den 1 april 2003 då jag och vår näringslivschef Bengt-Göran Söderlind bjöd in ett 60-tal företagare till en dialog om hur vi tillsammans skulle kunna göra Markaryds kommun till en bättre kommun att arbeta, bo och verka i. Det var startskottet på en lång resa mot toppen.

Idag finns det all anledning att fira framgången tillsammans, men i morgon är det dags att med ödmjukhet ta sig an de vardagliga uppgifterna igen för att fortsätta förbättra, inte bara företagsklimatet, utan även allt annat som ingår i kommunens uppgifter gentemot sina kommuninvånare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar