söndag 22 september 2013

Startskott för projektet "Äldres mat och hälsa"Genom gårdagens "Mat- och hälsomässa" gick startskottet för det projekt, "Äldres mat och hälsa", som SPF Markaryd initierat tillsammans med en rad samarbetspartners. Fram till i vår kommer en lång rad aktiviteter, seminarier och föreläsningar att anordnas i syfte att uppmärksamma betydelsen av en god kost och ett förebyggande, hälsofrämjande arbete. Jag fick förtroendet att hålla inledningsanförandet och i det anförandet lyfte jag fram följande synpunkter:
 
Ett varmt tack till SPF Markaryd för inbjudan!
 
Allra först vill jag vända mig till SPF i Markaryd och uttrycka min och kommunens uppskattning för det initiativ man från föreningens sida tagit genom projektet ”Äldres mat och hälsa” där den här Mat- och hälsomässan ingår som en del.
 
Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt inom många områden. Genom förebyggande arbete minskar de åtgärder man annars måste vidta och som alltid är betydligt mer kostsamma för samhället och för den enskilde som drabbas.
 
Folkhälsoarbetet är i grunden ett förebyggande arbete. Folkhälsoarbetet tar avstamp i synen att levnadsvanor och livsvillkor påverkar vår hälsa. Därför är det viktigt att man bedriver ett folkhälsoarbete så tidigt som möjligt, redan från det att vi är små, men det är faktiskt aldrig för sent. Det finns forskning som visar att hälsofrämjande och förebyggande insatser även upp i hög ålder är positivt för vår hälsa och livskvalitet.
 
Därför krävdes det ingen längre övertalning när SPF genom Kjell-Erik Svensson och Lennart Karlsson för ett drygt halvår sedan informerade mig om tankarna kring projektet och frågade om Markaryds kommun kunde tänka sig att ställa sig positiva och även medverka i projektet. Naturligtvis ville vi vara med!
 
Det är verkligen ett omfattande och ambitiöst program med mängder av aktiviteter som planerats in för det kommande halvåret och jag tror inte någon kan påstå att det inte skulle vara intressant. Här finns garanterat något som alla, oavsett ålder, kan vara med på.
 
I första hand syftar projektet till att tydliggöra och påverka våra äldres situation när det gäller betydelsen av bra mat, samt andra hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder för att förbättra livskvaliteten. Lyckas detta kommer allt fler att kunna uppnå det jag tror att vi alla vill; kunna ta en aktiv del i samhället och leva ett självständigt liv med god livskvalitet så länge som det någonsin går. Ett arbete som ligger helt i linje med kommunens paroll att det ska vara gott att leva, verka och arbeta i Markaryds kommun!
 
Och visst tycks det vara så i Markaryds kommun! I boken ”Åldrandets gåta”, som kom ut strax efter nyår, redovisar författaren Henrik Ennart att det även i Sverige finns en s k blå zon där människor blir exceptionellt gamla. Allra äldst visade det sig att man blev i Markaryd där andelen hundraåringar var högst i hela landet. ”Det verkar finnas något som påverkar livslängden i de här regionerna”, skriver författaren. ”Vi kan inte säga vad det är. Det behöver inte vara generna. Det kan vara någonting i miljön eller något i livsstilen”.
 
Personligen tror jag att mycket beror på det senare. Närheten till varandra och gemenskapen mellan människor finns som ett naturligt inslag i en liten kommun som Markaryd. Det finns gott om nätverk, föreningar och ett civilt samhälle där engagemanget fortfarande är stort. Att det fungerar även långt upp i åldrarna är inte minst våra pensionärsföreningar ett gott exempel på. Ett stort tack för det engagerade arbete ni lägger ner för att erbjuda våra äldre så många olika omväxlande och varierande aktiviteter!
 
Min förhoppning är att projektet ”Äldres mat och hälsa” ska bli lyckat och inspirera oss alla till ett gott och innehållsrikt liv, så att vi ska kunna lägga mer liv till åren istället för enbart fler år till livet.
 
Världshälsoorganisationen, WHO, beskriver hälsa som ”totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”, en definition som i mitt tycke är tämligen omöjlig att uppnå. Kan någon av oss påstå att vi upplever ett totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande? Jag tror inte det.
 
En mera realistisk definition kunde vara den definition av välfärd som den finländske sociologen Erik Allardt gett när han talar om having – loving – being. ”Människan”, säger han, ”måste ha något att leva av, någon att leva med och något att leva för”.
 
Jag är helt övertygad om att det här projektet kommer att innebära något att leva av, någon att leva med och något att leva för!
 
Än en gång; ett stort tack till SPF Markaryd och alla samarbetspartners för att ni startat upp projektet och ett stort lycka till med genomförandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar