fredag 7 december 2012

Stå upp för våra traditioner!

Den, till synes, ständigt återkommande debatten om lämpligheten av att fira skolavslutning i kyrkan verkar sorgligt nog ha blivit en tradition i sig. Den här debatten är i själva verket ganska märklig och man kan tycka att Skolverket borde ha helt andra prioriteringar. Svordomar, könsord och andra tillmälen som är vanligt förekommande på de flesta skolor, får passera obemärkt utan några större reaktioner. Men om eleverna får höra Fader Vår, välsignelsen eller en traditionell psalm, då reagerar Skolverket snabbt. Ett påbud utfärdas som juridisk vägledning för de rektorer som känner sig hotade av lagstiftningens krav på en icke konfessionell skola. Är det verkligen Luciakronor, julkrubbor och sommarpsalmer som utgör de största hoten mot våra barns välbefinnande?
 
De allra flesta anser nog att skolavslutningarna i kyrkan är en tradition värd att bevara och ett kulturarv värt att föra vidare till barn och barnbarn och inte, som Skolverket anser, ett lömskt försök till religiös påverkan. I ett försök att förtydliga, har Skolverket skapat en osäkerhet om vad som är tillåtet för den enskilde rektorn att besluta om.
 
Om Skolverket anser att skolundervisningen också i övrigt ska befrias från sitt religiösa innehåll kommer man att få besvär. Utrensningen av litteratur, konst och musik med religiöst innehåll liksom av allehanda religiösa symboler lär bli omfattande. Varför vi firar advent, Lucia, jul och påsk får inte nämnas och inte kan man väl tillåta en tideräkning som relaterar till årtal före och efter Kristi födelse, en händelse som för övrigt ska förbigås med tystnad.
 
För oss kristdemokrater är detta inget problem. Självklart ska det vara möjligt att fira traditionella högtider i kyrkan och berätta om varför de firas utan att någon för den skull ska tvingas behöva avge en trosbekännelse eller be en bön. Deltagandet ska självfallet vara frivilligt, men bara för att någon enstaka person väljer bort skolavslutningen för att den sker i en kyrka, ska naturligtvis inte det stora flertal som är av en annan uppfattning, behöva avstå i någon sorts missriktad solidaritet.
 
Flera generationer i Markaryds kommun har vackra minnen från skolavslutningar i kyrkan. Det är en mångårig tradition som vi vill värna och slå vakt om. Vi vill att ni som rektorer ska känna att vi politiker står bakom er i beslutet att också låta dagens elever få fira våra traditionella högtider och skolavslutningar i kyrkan.
 
Därför ger vi vårt helhjärtade stöd till dem som vågar ifrågasätta Skolverkets pinsamma påbud, som enbart bidrar till att urholka vårt samhälle på viktiga traditioner och värden. Vi ska inte styras av Skolverkets religiösa beröringsskräck, utan ha mod att stå upp för de traditioner som förtjänar att ta strid för.
 
 
Kristdemokraterna i Markaryds kommun
 
Bengt Germundsson, Carl-Erik Svensäter, Caroline Lindbergh, Eva Madestam, Ingegerd Lenander, Jerry Borg, Lars Henningsson,  Maria Svensson-Lundin, Roger Andersson, Samuel Wombell, Yvonne Takvam, Ayse Vatansever

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar