torsdag 13 december 2012

Stabilt befolkningstal i Markaryd

 
 
 


 

Varje gång SCB presenterar sin befolkningsstatistik redovisas förändringen jämfört med föregående år eller föregående kvartal. Kortsiktiga förändringar slås upp och slutsatser dras enbart på grundval av senast kända mätning. För att beskriva trender krävs dock lite mer analys och eftertanke.
Bilden ovan beskriver grafiskt det trendbrott som faktiskt skett i Markaryds kommun under de senaste tio åren. Mellan år 1976 och 2003 minskade Markaryds befolkning med ungefär 100 personer per år, från 12 009 invånare (1976) till 9 594 invånare (2003). I bilden motsvaras detta av den röda linjen som också beskriver hur det skulle sett ut om denna negativa trend hade fortsatt.
Nu gjorde den inte det! Den blå linjen visar det verkliga invånarantalet. Trendbrottet 2003 visar sig ganska tydligt. Mellan 2003 och 2012 har invånarantalet pendlat mellan 9 500 och 9 600, ibland lite uppåt och ibland lite nedåt. Men det torde vara svårt att påstå något annat än att de båda kurvorna står för en viss skillnad.
Ser man till landet som helhet märker man en tydlig urbaniseringstrend. Befolkningstillväxten är påtaglig i ca 50 kommuner, samtliga belägna i Stockholm-Mälarregionen, Skåne och Västsverige samt i universitetskommunerna Umeå, Linköping och Växjö. Ca 150 kommuner minskar konstant sin befolkning och i de resterande, knappt 100, kommunerna är invånarantalet ganska stabilt eller visar på en liten eller måttlig befolkningstillväxt.
I det perspektivet blir trendbrottet i Markaryd betydligt mer positivt än vad det ofta framställs. Självklart nöjer inte jag mig med det, utan jag vill se att kurvan på nytt vänder uppåt. Det är en tuff utmaning som vi från kommunens sida inte råder fullt ut över. Det vi kan göra, ska vi också göra, i syfte att försöka skapa de förutsättningar i form av service, kvalitet, attraktivt boende och gott näringslivsklimat som krävs för att den ganska stabila situation vi för tillfället har, steg för steg ska bytas i en ännu mer positiv riktning.
Välkommen med i det arbetet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar